Pobyt v zariadeniach sociálnych služieb v Nitrianskom kraji bude drahší

elektricky polohovoteľné posteleV Nitrianskom kraji sa rozhodli zvýšiť poplatky svojich klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Odôvodňujú to nielen stúpajúcimi nákladmi na prevádzku, ale aj ťažko vymožiteľnými pohľadávkami od čiastočne alebo vôbec neplatiacich klientov.

Čítaj viac : http://www.teraz.sk/regiony/zariadenie-socialnych-sluzieb-nitra-popl/78739-clanok.html

Foto: fotolia.com