JOB DAYS Lekárstva a zdravia

V dňoch 28.3. – 29.3.2014 sa v hoteli Austria Trend v Bratislave uskutoční tretí ročník JOB DAYS Lekárstva a zdravia. Na Slovensko pricestujú vedúci pracovníci zo 17 nemeckých kliník, aby slovenským lekárom poskytli informácie o pracovných možnostiach v Nemecku. V ich hľadáčiku sa ocitli nielen lekári rôznych špecializácií, ale aj sestry a ošetrovatelia. Zaujímavosťou je, že nemeckí manažéri prevezú so sebou slovenských lekárov a sestry, ktorí už v ich Doctor or nurse in operating room on heart monitor zdravotníckych zariadeniach pracujú. Keďže z nemeckej strany pretrváva stály záujem o našich zdravotníckych pracovníkov, je zrejmé, že ich vedomosti a zručnosti v plnej miere zodpovedajú nárokom ich zamestnávateľov. Na druhej strane finančné ohodnotenie vo všetkých zdravotníckych profesiách v podstatnej miere prevyšuje možnosti príjmov v slovenských nemocniciach, a tak je možné predpokladať, že aj tento rok viacero lekárov a sestier zláka práca s atraktívnejšími podmienkami do zahraničia.

Autor: poly

Foto: fotolia.com