Kongres slovenských všeobecných lekárov sa koná už o niekoľko dní

doctor_patient

Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých SLS organizuje už tradičný 35. kongres SSVLD SLS 16.5. a 17.5.2014 v Žiline. Očakávajú na ňom nielen kolegov, ale aj významných hostí zo Slovenska a z Českej republiky.

Účasť prisľúbila ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská, prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. Peter Krištúfek, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku Darina Sedláková či predseda Společnosti všeobecního lékařství z Českej republiky doc. Svatopluk Býma. Odborný program je mimoriadne pestrý a organizátori sa rozhodli jeho značnú časť venovať každodennému „chlebíku“ všeobecných lekárov – kazuistikám. Nosným blokom úvodného dňa kongresu budú prezentácie revíznych lekárov, ktorí sa budú venovať najčastejším problémom v ambulanciách všeobecných lekárov z pohľadu revízneho lekárstva. Je to prvýkrát, čo sa lekári oboch špecializácií stretnú na podujatí organizovanom všeobecnými lekármi, aby prediskutovali praktické otázky, ktoré je potrebné riešiť spoločne,vysoko odborne a súčasne efektívne.

Za účasť na dvojdňovom kongrese obdržia lekári 14 kreditov a za vyplnenie autodidaktického testu môžu získať ďalšie 2 kredity.

Program kongresu: http://35ssvld.eventpro.sk/program/

Autor: poly

Foto: fotolia.com