Recept na dlhší život sa skrýva v manželstve

Aj krátkodobé či viaceré manželstvá redukujú rizikový životný štát a vplývajú na vek dožitia sa.Až o 10 rokov dlhšie žijú ľudia, ktorí vstúpili do manželstva pred svojimi 30. narodeninami. Ukázal to ojedinelý výskum českej demografky, o ktorom dnes zoširoka informujú noviny Mladá fronta Dnes.

Obsiahly výskum demografky Markéty Pechholdovej z Vysokej školy ekonomickej vychádza z výsledkov všetkých sčítaní ľudu v Česku za ostatných 50 rokov. Vyplýva z neho, že rodinný stav má zásadný vplyv na to, v akom veku človek zomrie. Po prvé tu funguje istý výber, selekcia partnera. “Na ocot” zostanú skôr ľudia zdravotne znevýhodnení alebo s riskantným správaním sa, napríklad pijani alkoholu. Druhým dôvodom dožívania sa vyššieho veku je ochranná funkcia manželstva. Ľudia žijúci v manželstve bývajú šťastnejší a spokojnejší, poskytujú si vzájomne oporu. Žena zvyčajne dbá o zdravú stravu a sleduje aj termíny pravidelných lekárskych prehliadok oboch, citovala Mf Dnes Pechholdovú.Demografka konštatovala, že muži žijúci v manželstve majú pred sebou perspektívu až o 10 rokov dlhšieho života ako slobodní chlapi, u žien je to sedem rokov. Kratšie ako manželia sa dožívajú aj rozvedení a vdovci, ktorých manželstvo oproti slobodným na istý čas chránilo. A tento rozdiel s rokmi stále narastá. Kým sa nikdy neženatí muži dožívali v roku 1961 v priemere o 3,8 roka menej ako ženatí, v roku 1980 to bolo už 6,59 roka a v roku 2010 9,58 roka. Nikdy nevydaté ženy sa v rovnakých rokoch dožívali oproti vydatým postupne o 3,26 – 5,5 a 7,7 roka menej.

Aj krátkodobé či viaceré manželstvá redukujú rizikový životný štát a vplývajú na vek dožitia sa. “Rozvedení ľudia a vdovy a vdovci žijú dlhšie ako tí, ktorí nikdy svadbu nemali,” dodáva Pechholdová a dokladá to opäť číslami.

Stále partnerstvo

Prieskum sledoval aj ľudí žijúcich v stálom partnerstve “na psiu knižku” a ukázal, že z demografického hľadiska žijú oveľa kratšie ako manželia. “Ľuďom, ktorí hovoria, že manželstvo je iba papier, by som odkázala, aby sa vzali, keď o nič nejde… Manželstvo má stále hlboký význam. Ten papier má naopak čoraz vyššiu hodnotu,” citovala Mf Dnes demografku. Varovne v tejto súvislosti vyznievajú grafy Mf Dnes, ktoré ukazujú, že v roku 1961 žilo v Česku vo vekovej skupine 30-39 rokov v manželstve 87 percent mužov a 10 percent bolo slobodných, v roku 1991 ich bolo ženatých 79 percent a v roku 2010 už iba 50 percent a 40 percent slobodných. Zo žien tejto vekovej kategórie žilo v roku 1961 v manželstve 88 percent a šesť percent bolo slobodných, v roku 1991 ich bolo vydatých 83 percent a v roku 2010 už iba 60 percent a slobodných 25,5 percenta. Demografka dodala, že prepojili údaje zo sčítania obyvateľstva od roku 1961 s rodinným stavom v centrálnej evidencii obyvateľstva. Na výskume pracovali od roku 2011 celé dva roky.

Uviedla tiež, že v Litve to skombinovali aj so vzdelaním a zistili, že rozdiely v nádeji na dožitie medzi ľuďmi so základným vzdelaním, ktorí nikdy nevstúpili do manželstva, a vysokoškolákmi žijúcimi v manželstve dosiahli niekedy až 20 rokov.

Zdroj: TASR
Foto: TASR