Ministerka Zvolenská upozorňuje na protizákonnosť postupu SLK

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská už viac ako pol roka pravidelne rokuje so Slovenskou lekárskou komorou o Smernici Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní, ktorú komora prijala nad rámec platnej legislatívy ešte minulý rok.

Ministerstvo zdravotníctva už dlhodobo upozorňuje Slovenskú lekársku komoru (SLK), že nad rámec zákona svojou smernicou o sústavnom vzdelávaní určuje hodnoty pridelených kreditov za vzdelávanie lekárov. Smernica je v platnosti bez akýchkoľvek zákonných podkladov.

Ako uviedla hovorkyňa rezortu Martina Lidinská, ministerka Zuzana Zvolenská už viackrát upozorňovala SLK na nezrovnalosti a porušovanie zákona. Predstavitelia komory prisľúbili nápravu, ktorá sa mala prerokovať na májovom sneme. Pre MZ SR je preto prekvapením, že predstavitelia komory snem zrušili a termín presunuli až na jeseň. Nezákonný stav tak bude trvať rok, čo je absolútne neprípustné.

V smernici sa uvádza, že lekárom nebudú priznané kredity, ak vzdelávacie podujatie nebude prihlásené cez registráciu SLK. Zároveň určuje lekárom povinnosť registrovať sa výlučne cez tento register, ktorý ako jediný môže prideľovať kredity.

Ministerstvo zdravotníctva preto vyzýva Slovenskú lekársku komoru, aby čo najskôr urobila nápravu, tak ako jej predstavitelia sľúbili na poslednom stretnutí so zástupcami ministerstva pred viac ako mesiacom. Komora musí upraviť svoje predpisy tak, aby boli v súlade s legislatívou SR a aby nežiadala lekárov o povinnú registráciu v jej registri vzdelávania.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: archív redakcie