Vedieť, urobiť a naučiť to iných!

HOSPODÁRSKE NOVINY: Výskum v zdravotníctve láka. Ide o miliardy

Na knižnom veľtrhu Bibliotéka som sa potešil zo skvelej ponuky beletrie i odborných kníh. Popri nich ma zaujali mnohé exponáty didaktickej techniky. Medzi nimi kompletne počítačom riadená kovová stavebnica obrábacích strojov pre deti od ôsmich rokov. Niečo také úžasné som ešte nevidel. Bez rizika poranenia si osemročný človiečik môže na sústruhu, frézke a iných mašinkách poskladaných z dielov stavebnice vyrezávať z dreva srdiečko, koníka, bábiku, niečo originálne, čo mu dovolí jeho fantázia.

Spomínam si, ako mi raz strýko daroval veľkú škatuľu a v nej skrutky s maticami a rôzne farebné pliešky, kolieska a iné drobnosti. Z nich som staval mosty, domy, žeriavy, autíčka. Ak mi niečo napadlo, poskladal som to a vyskúšal. Potom som o tom rozprával, ukazoval rodičom, všetci sme sa z toho tešili. Knižný veľtrh mi to všetko pripomenul. Aj moju vášeň ku knihám a čaro nocí, keď som po nociach tajne čítaval pod perinou a svietil si baterkou. Možno práve vtedy sa rodila dualita – moja láska k remeslu a ku knihám. Dualita ma sprevádzala celý život.

Už pred vyše desiatkou rokov priamo vo výrobnom podniku som založil edukačné a zároveň realizačné pracoviská. Nebolo to vždy jednoduché, ale napriek tomu tvrdím, že spolupráca podnikov s vysokými školami môže byť efektívna, ak podniky požadujú konkrétne riešenia a školy ich vedia realizovať. Presvedčil som sa o tom rukolapne ešte v začiatkoch podnikania, keď som profesora Milana Gregora z Katedry priemyselného inžinierstva Žilinskej univerzity požiadal, aby v podniku aplikoval operačný výskum. Do podniku prišiel aj so študentmi a v priebehu dvoch mesiacov bolo na svete riešenie, ktoré znamenalo úsporu niekoľko desiatok miliónov korún. Poukázal aj na možnosti, ktoré poskytujú viaceré vedné odbory.

Projekty, nové postupy, systémy zdokonaľovania kvality, sám spôsob riadenia. S tým súvisí aj aktívna účasť vrcholových manažérov na vedeckých seminároch, konferenciách či diskusných fórach. Ukázalo sa, že nové posúdenie určitej otázky, ktorú treba prezentovať v širšom auditóriu, často vedie k zvýšenej pozornosti a tým aj k lepšiemu pochopeniu a zvládnutiu celého komplexu súvisiacich otázok. Je to proces, ktorého najvyššou métou je posun úrovne na prospech všetkých zamestnancov a relevantného okolia. To všetko mi pripomenuli knižný veľtrh i malinké stavebnice určené pre deti a dospievajúcich. Aj také podoby môže mať dualita.

Autor: Štefan Kassay

Zdroj: hnonline.sk

Foto: Hospodárske noviny