Čižnár inicioval stretnutie so zástupcami NKÚ a Policajného zboru

Jaromír Čižnár
Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár sa chce budúci týždeň stretnúť so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a Policajného zboru SR, aby s nimi prebral oznamovanie o spáchaní trestných činoch v prípadoch predražených nákupoch v zdravotníckych zariadeniach.“V nadväznosti na medializované informácie o ‘predražených’ nákupoch prístrojov v zdravotníckych zariadeniach inicioval generálny prokurátor Jaromír Čižnár stretnutie so zástupcami NKÚ a Policajného zboru Slovenskej republiky, kde okrem iného budú štátne orgány upovedomené aj na to, aby striktne dodržiavali povinnosti vyplývajúce z paragrafu 3 Trestného poriadku,” informovala dnes hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR (GP SR) Andrea Predajňová. Predmetom stretnutia, ktoré sa uskutoční 19. novembra, bude aj vyhodnotenie doterajšej zákonnej súčinnosti pri odhaľovaní trestných činov a zefektívnenie vzájomnej spolupráce.

S pribúdajúcimi medializovanými informáciami o nákupoch ďalších “predražených” prístrojov v nemocniciach konajú príslušné krajské prokuratúry. “Zároveň chceme v tejto súvislosti zdôrazniť, že štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Podľa vyjadrení niektorých dotknutých krajských prokuratúr podnety na ‘predražené’ prístroje v zdravotníckych zariadeniach neevidujú ani od orgánov štátnej správy, ktoré vo svojich výročných správach poukázali na nedostatky, respektíve pochybenia pri verejnom obstarávaní a podobne, a tak prokuratúry musia v súčasnosti konať ex offo na základe medializovaných informácií,” zdôraznila ďalej Predajňová.

GP SR zároveň pripomenula, že po medializácii prípadu nákupu CT prístroja v Piešťanoch vydal Čižnár pokyn, aby orgány činné v trestnom konaní preskúmali okolnosti nákupu CT prístroja štatutárnym orgánom Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch. Za týmto účelom bol vydaný písomný pokyn krajskému prokurátorovi v Trnave.

Zdroj: TASR
Foto: TASR