Zasaďte úder legislatívnemu absurdistanu

HOSPODÁRSKE NOVINY: Výskum v zdravotníctve láka. Ide o miliardy

Podnikáte a aj vám sa zdá, že v našej legislatívnej džungli zdravý rozum už dávno vyhynul? Že žijete v absurdistane plnom úradníckych hlúpostí? Tak pomôžte pri vyhľadávaní nezmyselných, nelogických, duplicitných, nereálnych, zbytočných či navzájom si odporujúcich povinností. Pomôžte upriamiť pozornosť kompetentných na byrokratické nezmysly v oblasti ich pôsobnosti. Pomôžte pri odstraňovaní byrokratických nezmyslov z legislatívy. Ako? Stačí, keď nominujete svojho „favorita“ na Byrokratický nezmysel roka 2015.

Už štvrtý ročník ankety Byrokratický nezmysel vyhlasuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a Slovak Business Agency. Ide o „anticenu“ pre legislatívne opatrenia, ktoré zbytočne komplikujú život podnikateľom na Slovensku. Zámerom projektu je medializovať najväčšie absurdity v podnikateľskom prostredí. Kandidátov na ocenenie môžu nominovať tí, ktorých byrokratické nariadenia brzdia najviac, a to sami podnikatelia.

V minulom ročníku nominovali podnikatelia 52 opatrení. Z nich zástupcovia podnikateľských združení vybrali 10 finalistov. O víťazovi rozhodlo online hlasovanie, do ktorého sa zapojilo viac ako tisíc respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2014 sa stalo opatrenie nariaďujúce podnikateľom uhradiť pomerne vysoký poplatok súdu pri úpadku firmy, ktorá krachuje práve preto, že nemá dostatok peňazí. V internetovom hlasovaní získalo 20 percent hlasov. Na druhé miesto sa dostalo ustanovenie o rozšírení povinnosti zabezpečiť zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby aj pre zamestnancov vykonávajúcich prvú a druhú kategóriu prác – napríklad pre ľudí pracujúcich v administratíve. Tretiu priečku obsadilo vydávanie povolení pri prevádzkovaní prepravy osôb. Podľa legislatívy vydáva okresný úrad v sídle kraja koncesiu na prevádzkovanie taxislužby s platnosťou pre daný kraj. Napríklad taxík s koncesiou pre Bratislavský kraj môže zaviezť zákazníka z Bratislavy do Nitry, ale nemôže už vziať iného zákazníka späť do Bratislavy, ak nemá koncesiu aj z Nitrianskeho kraja.

Uvedený výber byrokratických nezmyslov je výstižnou ilustráciou toho, že u nás existuje množstvo prekážok, ktoré musia podnikatelia prekonávať, ak chcú na Slovensku podnikať. Ak do nedeľnej uzávierky stihnete na www. byrokratickynezmysel. sk nominovať nezmysel, ktorý trápi vás alebo o ktorom viete, aj vy môžete pomôcť zasadiť úder legislatívnemu absurdistanu u nás.

Autor: Ján Oravec

Zdroj: hnonline.sk

Foto: hnonline.sk