Zomrel spoluzakladateľ klinickej psychológie na Slovensku Andrej Stančák

BougieVo veku nedožitých 90-tich rokov zomrel 9. marca 2014 dlhoročný pracovník Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc., ktorý patril k zakladateľskej generácii klinických psychológov na Slovensku.

Miesto psychológie v medicíne bolo celoživotnou odbornou témou docenta Stančáka, ku ktorej sa približoval v rovine výskumnej (oblasť psychosomatiky a psychofyziológie emócií) i rovine praktickej (oblasť možností psychodiagnostického odhaľovania psychopatologických zmien v oblasti psychiatrie). Intenzívne sa venoval problematike suicidálneho správania a možnostiam krízovej intervencie. Významná bola jeho práca v oblasti forenznej psychológie a psychologickej sexuológie.

,,Doc. PhDr. Andrej Stančák, CSc. bol dlhoročným pedagogickým pracovníkom Katedry psychiatrie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a externe viedol výučbu klinickej psychológie na viacerých slovenských fakultách. Veľa publikoval, časopisecky aj knižne, a mnohé z jeho prác sú naďalej súčasťou teoretickej prípravy nových generácií klinických psychológov,” informovala hovorkyňa košickej univerzity Jaroslava Oravcová.

Naposledy sa so zosnulým 12. 3. 2014 v košickom krematóriu rozlúčila okrem jeho blízkych aj odborná obec a jeho žiaci.

Autor: ok

Foto: fotolia.com