Zdravotná poisťovňa Union zmenila vykazovanie kódov chorôb

Doctor writing prescriptionUnion ZP k 1.januáru 2014 urobila a do zmluvných podmienok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapracovala zmeny vykazovania jednotlivých výkonov. Podľa informácií hovorkyne Union ZP Judity Smatanovej, dôvodom je zjednodušenie vykazovania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zmeny sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke:

Bez názvu

,,Pokiaľ poskytovatelia ZS z administratívnych dôvodov uvedenú zmenu v dávkach za zúčtovacie obdobie január 2014 a február 2014 nevykážu v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, Union ZP akceptuje vyššie uvedené vykázané zdravotné výkony aj s diagnózami platnými do 31. decembra 2013,” doplnila informáciu hovorkyňa.

Informáciu o zmenách nájdete aj na http://www.union.sk/app/novinky/Vykazovanie-zdravotnych-vykonov-od-1.1.2014.html.

Autor: (ok)

Foto: fotolia.com

 

.