Zmena zjednoduší vykazovanie kódov chorôb

Union ZP k 1.januáru 2014 urobila a do zmluvných podmienok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapracovala zmeny vykazovania jednotlivých výkonov. Podľa informácií hovorkyne Union ZP Judity Smatanovej, dôvodom je zjednodušenie vykazovania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Zmeny sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke:

Bez názvu

1.  VLD a VLD a dorast:

a)    Povinné očkovanie proti diftérii a tetanu:

-     kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z00.0

b)    Nové očkovanie proti pneumokokom kód výkonu 252b:

-   kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z23.8

2.  VLDD a VLDD a dorast:

a)   Povinné očkovanie vrátane povinného očkovania proti diftérii a tetanu a povinného očkovania proti pneumokokom:

-     kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z00.1

b)  Odporúčané očkovanie proti pneumokokom

-     kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z23.8

c)   Nové očkovanie proti HPV aj u chlapcov

,,Pokiaľ poskytovatelia ZS z administratívnych dôvodov uvedenú zmenu v dávkach za zúčtovacie obdobie január 2014 a február 2014 nevykážu v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, Union ZP akceptuje vyššie uvedené vykázané zdravotné výkony aj s diagnózami platnými do 31. decembra 2013,” doplnila informáciu hovorkyňa.

Informáciu o zmenách nájdete aj na http://www.union.sk/app/novinky/Vykazovanie-zdravotnych-vykonov-od-1.1.2014.html.

Autor: (ok)