Union zazmluvnil predoperačné vyšetrenie u všeobecných lekárov

stethoscope on clipboard with ecg

Union zdravotná poisťovňa, a.s. už rozposlala poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo návrhy nových zmlúv, ktoré majú platiť do 31.3.2016.

Výrazným posunom vpred je jej rozhodnutie, ktorým nasleduje Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s. a Dôveru zdravotnú poisťovňu, a.s. a od 1.1.2015 aj Union zdravotná poisťovňa, a.s. bude všeobecným lekárom preplácať vykonanie predoperačných vyšetrení u kapitovaných pacientov.

Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monika Palušková upozorňuje: „V zaslaných zmluvách je uvedený kód pre vykazovanie, vykonanie a popis EKG pri predoperačnom vyšetrení 5702ZV. Vzhľadom na rovnaký problém, aký sme mali u Dôvery (nepostačujúce dátové rozhranie v ambulantných softvéroch), požiadali sme vedenie Unionu, aby bolo možné vykazovať EKG pod kódom 5702Z, ako je to u Dôvery. Ing. Ivan Oravský, manažér odboru nákupu ambulantnej a lekárenskej zdravotnej starostlivosti Unionu potvrdil dňa 2.1.2015 akceptáciu vykazovania EKG pri predoperačnom vyšetrení s kódom výkonu 5702Z, teda bez písmena V na základe splnenia povinnosti poskytovateľa  podľa bodu 4.5 písm. f) zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ uviedla Monika Palušková.

Vykazovanie predoperačných vyšetrení pre Union zdravotnú poisťovňu, a.s. – potrebné nastavenie parametrov v ambulantných softvéroch všeobecných lekárov:

60b + diagnóza operačného výkonu  = úhrada 10 eur

5702Z (EKG s popisom) + diagnóza =  úhrada  4,18 eur

Spolu                                                 =  úhrada 14,18 eur

 

Autor: poly

Foto: fotolia.com