Registračná pokladňa v ambulancii všeobecného lekára – áno či nie?

doctor_patient

Nová evidencia platieb prijatých v hotovosti sa stane po 1. apríli 2015 v ambulanciách všeobecných lekárov povinnou realitou. Reagujúc na to tento fakt, vyrojili sa na lekárov rôzne ponuky na kúpu registračných pokladní od výrobcov aj viac alebo menej serióznych sprostredkovateľov ich predaja.

Potrebuje všeobecný lekár registračnú pokladňu na evidenciu hotovostných príjmov?

Registračná pokladňa je zariadenie, ktoré umožňuje vytlačenie pokladničného dokladu bez spojenia s počítačom. Nevýhodou sú vysoké vstupné náklady, drahý servis a nákup špeciálnych pások. Pri počte pod 1000 bločkov ročne je efektivita jej kúpy a prevádzkovania diskutabilná. V takom prípade si ju prevádzkovateľ nemusí zabezpečiť, postačuje mu používanie virtuálnej registračnej pokladne.

Fiskálna tlačiareň je zariadenie, ktorá má špeciálnu pamäť, do ktorej nie je možné zasahovať. Výhodou je možnosť prepojenia s ambulantným počítačom. Pri jej kúpe si však treba u výrobcu pokladne a súčasne u dodávateľa ambulantného softvéru overiť, či je možná ich vzájomná kooperácia. Ďalšou výhodou sú nižšie náklady na prevádzku.

Virtuálna registračná pokladňa je internetovou aplikáciou, ktorej používanie by na základe deklarácie Ministerstva financií SR malo byť bezplatné a nebudú existovať žiadne náklady na jej ambulantné prevádzkovanie a servis. Na jej používanie je potrebné mať v ambulancii pripojenie na internet. Každý prevádzkovateľ by si mal zistiť, či dodávateľ jeho ambulantného softvéru dokáže spárovať svoj program s virtuálnou registráciou poplatkov, evidencia sa však bude dať vykonávať aj mimo neho. U prevádzkovateľov, ktorí evidujú menej ako 1000 príjmových dokladov za rok, je používanie virtuálnej registračnej pokladne výhodou, pretože negeneruje žiadne náklady navyše, hoci vyžaduje vyššiu pracnosť.

Ambulancie všeobecných lekárov evidujú v závislosti od počtu kapitovaných pacientov priemerne od 200 do 800 príjmových dokladov ročne. Podľa našich zistení ani jedna ambulancia všeobecného lekára neprekročila počet 800, čo znamená, že virtuálna registračná pokladňa by všeobecným lekárom mala vyhovovať najviac zo všetkých ponúkaných riešení. Do začatia platnosti tejto zákonnej povinnosti zostáva necelý štvrťrok. Je dôležité, aby si všeobecní lekári skontrolovali, koľko príjmových dokladov reálne evidovali vo svojich ambulanciách za posledné dva roky a podľa toho sa rozhodli. Súčasne je potrebné si premyslieť, aké druhy poplatkov bude konkrétna ambulancia vyberať v roku 2015, pretože od nich bude závisieť počet príjmových dokladov. Prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia bude musieť zoznam poplatkov nahlásiť na príslušný VÚC a súčasne ho umiestniť na viditeľnom mieste vo svojej ambulancii. Tieto dva parametre budú podstatné pri uvažovaní o evidovaní hotovostných príjmov v nasledujúcom období.

Je teda na všeobecných lekároch, aby zvážili, čo je pre nich najvhodnejšie. V každom prípade si však treba dobre premyslieť, ktorý typ evidencie hotovostných platieb je pre ich ambulanciu najvýhodnejší. Legislatíva umožňuje od 1.4.2015 vybrať si z viacerých možností,preto ich treba reálne a individuálne posúdiť. Dôležitá je rentabilita a celková efektivita vybraného riešenia pre konkrétnu ambulanciu.

Autor: poly

Foto: fotolia.com