Hypertenzia a diabetes sú najčastejšou príčinou chronického ochorenia obličiek

kidneyChronické ochorenie obličiek a starnutie je hlavnou témou Svetového dňa obličiek, ktorý si každoročne pripomíname druhý marcový štvrtok. Štúdie vykonané v rôznych krajinách potvrdzujú, že 1 z 10 dospelých osôb má chronické ochorenie obličiek rôzneho stupňa. Hlavnú úlohu pri znižovaní počtu nových pacientov s týmto ochorením zohráva najmä prevencia, a to kontrola hypertenzie a diabetu spolu s úpravou životného štýlu, ktorý zahŕňa redukciu príjmu soli, či obmedzenie fajčenia. Hypertenzia a diabetes sú najčastejšou príčinou zaradenia pacienta do dialyzačného programu. Podľa publikovaných svetových štatistík je 30-40% dialyzovaných pacientov diabetikov.

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) počet sledovaných osôb v nefrologických ambulanciách narastá. ,,Pri porovnaní rokov 2012 a 2011 sme zaznamenali nárast v počte sledovaných osôb o 6 366 pacientov. Oproti roku 2009 je tento nárast až o 21 045 pacientov. Vo vekovej skupine 0-18 rokov sa v roku 2012 vyskytoval najvyšší počet evidovaných pacientov (9 072) s ochorením na pyelonefritídu (zápal obličiek). Vo vekovej skupine nad 19 rokov prevažoval počet sledovaných pacientov s poškodením obličiek spôsobeným diabetes mellitus (29 506), čo je o 1 706 prípadov viac ako v roku 2011. V dospelej populácii naďalej rastie aj počet pacientov s poškodením obličiek hypertenziou (19 915) a s ochorením na pyelonefritídu (19 262),” informoval hovorca NCZI Peter Bubla..

Do pravidelnej dialyzačnej liečby (PDL) bolo v roku 2012 zapojených 4 254 pacientov, t.j. o 202 pacientov viac ako v roku 2011. Najviac dialyzovaných pacientov bolo s ochorením obličiek spôsobeným diabetes mellitus (1 386). Nasledovali pacienti s pyelonefritídou (650). Počet osôb s  náhlym zlyhaním obličiek bol 1 344, z ktorých 525 zomrelo. V roku 2012 bolo na čakaciu listinu zaradených 508 pacientov, pričom 128 osôb podstúpilo transplantáciu obličiek.

Autor: ok

Grafy: NCZI

Ilustrácia: fotolia.com