1. december je Svetovým dňom boja proti AIDS

 

AIDS Awareness Concept

Prvý december bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) za Svetový deň boja proti AIDS, preto Mládež Slovenského Červeného kríža pripravuje už po osemnástykrát kampaň Sviečkový pochod.

Na Slovensku bola kampaň prvý raz organizovaná Mládežou SČK v Leviciach už v roku 1997 a postupom času našla svojich priaznivcov a rozširovala sa aj do iných miest – ako na Slovensku, tak aj do ďalších krajín Európy. Cieľom kampane je demonštrovať solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS, zamerať pozornosť spoločnosti na problematiku HIV/AIDS a súvisiacu stigmatizáciu a diskrimináciu a informovať verejnosť o HIV/AIDS, o spôsobe prenosu a možnostiach ochrany. 

Do tohtoročnej kampane sa na Slovensku zapojí 19 miest a obcí, v ktorých Mládež SČK organizuje spomínané sviečkové pochody, besedy na školách. Tento rok – po prvýkrát – môžu ľudia, ktorí sa do kampane zapoja, napísať na červený papier aký predsudok majú voči ľuďom žijúcim s HIV. Tieto popísané papieriky sa následne pokrčia a bude z nich poskladaný tvar stužky, ktorá je celosvetovo symbolom boja proti HIV/AIDS a je prejavom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV. Vo viacerých mestách sa bude realizovať aj anketa znalostí o HIV/AIDS. 

V Slovenskej republike bola od roku 1985 do 30. septembra 2014 diagnostikovaná infekcia HIV
u 577 občanov SR a u 76 z nich sa vyvinuli klinické príznaky AIDS. Z občanov SR išlo o 498 mužov a
79 žien. Väčšina infekcií HIV v SR bola zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi. Najvyšší počet ľudí s HIV je vo väčších mestách, najvyššia kumulatívna incidencia HIV je v Bratislavskom kraji. V roku 2013 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku  (83 nových prípadov HIV), v porovnaní s rokom 2012 (50 nových prípadov) došlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 66 %. V roku 2014 pokračoval vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie, keď došlo k miernemu vzostupu incidencie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Od 1. januára 2014 do 30. septembra 2014 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených
65 nových prípadov HIV, diagnostikované boli 2 prípady AIDS a 2 prípady úmrtí ľudí s HIV. (zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky). 

 

Mesto Aktivita Dátum Čas Poznámka
Bratislava Infostánok, besedy

1.12.2014

OC Eurovea 10:00-18:00 infostánok v priestore pri kinosálach, 10:00-13:45 besedy v kinosále (45 minútové), 16:40-17:00 vytvorenie stužky z červených sviečok
Dobšiná Besedy

1.-3.12.2014

Gymnázium Dobšiná
Levice Sviečkový pochod

1.12.2014

16:00

Stretnutie na Námestí hrdinov
Liptovský Mikuláš Sviečkový pochod

1.12.2014

16:00

Stretnutie pred kníhkupectvom Tranoscius
Martin Sviečkový pochod

1.12.2014

17:30

Stretnutie pred medickým internátom, predpoludním anketa pri vchode do Univerzitnej nemocnice Martin a pred OD Prior. Spolupráca s Martinským klubom medikov.
Nitra Sviečkový pochod

27.11.2014

16:00

Stretnutie na Svätoplukovom námestí, prednášky (26.11.2014 OU internátne Nová Ves nad Žitavou, 27.11.2014 OU internátne Mojmírovce)
Nové Zámky Sviečkový pochod

1.12.2014

17:00

Stretnutie pred železničnou stanicou. Pochodu budú predchádzať
besedy, diskusia, vytvorenie živej stužky a rozdávanie červených stužiek.
Poprad Sviečkový pochod

1.12.2014

17:00

Stretnutie na Námestí sv. Egídia
Považská Bystrica Informačná kampaň, rozdávanie stužiek

1.12.2014

Rozdávanie letákov v školách a centre mesta, pripínanie červených stužiek.
Rožňava Sviečkový pochod

4.12.2014

15:30

Stretnutie na Územnom spolku SČK Rožňava (Pionierov 8), realizovaná bude aj beseda
Senec Sviečkový pochod

1.12.2014

14:00

Stretnutie pred Gymnáziom Senec (Lichnerova ul.)
Spišská Nová Ves Sviečkový pochod

30.11.2014

17:00

Stretnutie pred kultúrnym domom, v spolupráci s OZ Mladí ľudia a život
Svidník Sviečkový pochod

1.12.2014

16:00

Stretnutie pred kostolom na pešej zóne (Centrálna 13)
Topoľčany Sviečkový pochod

1.12.2014

16:15

Stretnutie v galérií, pred Sviečkovým pochodom o 15:30 prednáška
Trebišov Sviečkový pochod

1.12.2014

13:00

Stretnutie pred Strednou odbornou školou (Komenského 12). V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove.
Trnava Sviečkový pochod

1.12.2014

17:00

Stretnutie pred lekárňou pri Evanjelickom kostole – pešia zóna
Turčianske Teplice Sviečkový pochod

1.12.2014

17:30

Stretnutie pred študentským internátom (ul. SNP 553)
Vráble Sviečkový pochod

1.12.2014

16:00

Stretnutie na Čerešňovom námestí
Žiar nad Hronom Sviečkový pochod

1.12.2014

15:00

Stretnutie pred Gymnáziom Milana Rúfusa (J. Kollára 2). Ďalšie aktivity – rozdávanie červených stužiek na školách, informovanie verejnosti pomocou ankiet a dotazníkov

Kontaktné osoby za Slovenský Červený kríž –           Bc. Tibor Vyslocký, národný koordinátor projektu HIV/AIDS prevencia – 0907 384 488    Mgr. Zdenka Alföldiová, koordinátorka programov Mládeže SČK – 0903 558 962

Zdroj: Slovenský Červený kríž

Foto: fotolia.com