V Bratislave sa začal veľtrh venovaný štúdiu a kariére

wikipedia

Študenti, ale aj pedagógovia sa môžu do štvrtka (9.10.) zúčastniť na 18. ročníku veľtrhu Akadémia & Vapac venovanému štúdiu a kariére. Zúčastňuje sa na ňom vyše 200 vystavovateľov, medzi ktorými sú slovenské i zahraničné univerzity, ale aj inštitúcie s informáciami o štipendiách či grantoch. Záujemcovia tu taktiež nájdu informácie o zamestnaneckých pozíciách v jednotlivých regiónoch Slovenska a zahraničí.

Na veľtrhu sa zúčastňuje napríklad všetkých 13 fakúlt Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ako aj Centrum ďalšieho vzdelávania UK. “Zástupcovia fakúlt UK predstavia záujemcom o štúdium podmienky a možnosti štúdia, usmernia ich pri výbere študijného programu a poradia, ako sa pripraviť na prijímacie konanie. Centrum ďalšieho vzdelávania UK predstaví široké portfólio vzdelávacích programov vedúcich k zvyšovaniu kompetencií a zručností so zameraním na profesijný a osobnostný rast,” informovala Andrea Földváryová z UK.

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave zas v rámci veľtrhu po prvý raz predstaví promovideo s názvom Nebuď bábovka. “Klip ukazuje vtipné situácie, ktoré môžu nastať pri práci v labákoch na škole. Klip mieri najmä k stredoškolákom, ktorí sa rozhodujú, na ktorú vysokú školu si dajú prihlášku,” uviedla Andrea Hajdúchová z STU. Vo videu účinkujú študenti a pedagógovia STU v laboratóriách, kde aj skutočne realizujú svoj výskum.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v rámci veľtrhu predstaví interaktívnym spôsobom verejnosti elektronické testovanie. Budúci maturanti si môžu vyskúšať elektronickú ukážku maturitných testov zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky a anglického jazyka. NÚCEM vďaka národnému projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (E-test) pre maturantov pripravil aj testy z iných vyučovacích predmetov, a to z fyziky, chémie, geografie, dejepisu, informatiky, občianskej náuky, biológie i z čitateľskej, matematickej, štatistickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti. Záujemcovia z radov pedagógov a žiakov môžu získať napríklad informácie o maturite online, ktorá sa uskutoční v tomto školskom roku na viac ako 300 stredných školách. “Elektronické testy si môžu vyskúšať aj učitelia a posúdiť tak náročnosť úloh, ktoré v národnom projekte vytvárajú stovky učiteľov z celého Slovenska,” dodala manažérka publicity národného projektu Mária Grebeňová-Laczová.

Veľtrh Akadémia & Vapac sa koná v AEGON aréne NTC v Bratislave. Záštitu nad ním prevzali podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, minister školstva Peter Pellegrini a prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil.

Zdroj: TASR

Foto: wikipedia.com