Akademický senát Lekárskej fakulty UPJŠ si za dekana zvolil D. Pellu

3-00b4a2ba1c9d88f65ce2987568e176688c73f2a1

Za kandidáta na post nového dekana Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach si jej Akademický senát vo štvrtok zvolil Daniela Pellu, ktorý je v súčasnosti dočasne poverený vedením fakulty. Akademický senát ho následne navrhne rektorovi UPJŠ Ladislavovi Mirossayovi na vymenovanie do funkcie.

Predchádzajúci dekan Leonard Siegfried oznámil odstúpenie z funkcie 24. septembra, čo zdôvodnil “konfrontačným charakterom riadenia” zo strany rektora UPJŠ Ladislava Mirossaya k Lekárskej fakulte. Rektor chcel odvolať Siegfrieda z postu dekana v súvislosti s medializovanou kauzou štúdia syna prednostu kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ Andreja Jenču. Podľa vedenia univerzity Andrej Jenča ml. vyštudoval zubné lekárstvo v rozpore so študijným poriadkom a vnútornými predpismi školy. Rektor vyčítal Siegfriedovi nečinnosť v kauze, čo bývalý dekan odmietol. Akademický senát fakulty nesúhlasil so žiadosťou rektora odvolať Siegfrieda z postu dekana, ten však následne sám požiadal senát o uvoľnenie z funkcie.

O post dekana sa uchádzala trojica profesorov. Okrem Pellu, ktorý je tiež prodekanom pre zahraničné vzťahy a štúdium v anglickom jazyku to boli prednosta kliniky úrazovej chirurgie Miroslav Kitka a infektológ Pavol Jarčuška. Víťazného kandidáta zvolili v tajnom hlasovaní v druhom kole.

Pella poďakoval súperom za korektný boj o funkciu dekana a členom akademického senátu za prejavenú dôveru. Zároveň zdôraznil, že urobí všetko pre to, aby sa po jeho vymenovaní do funkcie dekana zlepšili vzťahy fakulty s vedením univerzity i jej partnermi, teda zdravotníckymi zariadeniami. Informovala o tom PR manažérka fakulty Jaroslava Oravcová.

“Chcem, aby sa nám podarilo eliminovať nadbytočnú administratívu, byrokraciu, zjednodušiť štúdium našim študentom, ale aj pedagógom tak, aby študenti opúšťali fakultu ešte lepšie pripravení ako doteraz,” uviedol Pella pred voľbami pre TASR. Riešiť by chcel aj podľa neho neprijateľnú dvojkoľajnosť a problémy vyplývajúce zo súčasného rozdelenia kompetencií medzi primármi a prednostami kliník fakulty a univerzitnej nemocnice. “Chcem, aby sa znovu vo vzájomných vzťahoch medzi univerzitou, fakultou a univerzitnou nemocnicou presadila rozumná komunikácia, vzájomná úcta, pomoc a rešpekt,” konštatoval.

Zdroj: TASR

Foto: TASR