Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb majú najviac zariadení

Nurse helps the senior woman in washing

Najviac zariadení sociálnych služieb na Slovensku majú neverejní poskytovatelia, je ich 475, na druhom mieste sa nachádzajú vyššie územné celky (VÚC) s počtom 417 zariadení a na treťom sú obce s počtom 270 zariadení sociálnych služieb.

“Do roku 1989 poskytoval sociálne služby výlučne štát. Postupne sa decentralizovali na úroveň samosprávy, a to tak lokálnej, ako aj regionálnej, ide o ich originálnu pôsobnosť vrátane ich financovania z podielových a iných daní, to znamená z ich vlastného rozpočtu, od 1. 3. 2012 aj s participáciou štátu,” priblížil hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michal Stuška.

Po zmene režimu, za posledných 25 rokov sa výrazne zmenila nielen štruktúra poskytovateľov, ale aj kvalita poskytovaných sociálnych služieb, a to aj v nadväznosti na zavedené štandardy kvality, teda podmienky kvality, ktoré sú definované podrobne v zákone o sociálnych službách. Vstupom neverejných poskytovateľov do oblasti sociálnych služieb sa podľa hovorcu rezortu práce začala diferencovať aj výška platenej úhrady. “V závislosti od toho, či sú neverejní poskytovatelia podporení z verejných zdrojov alebo nie,” povedal.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com