Nemocnice v pôsobnosti ministerstva nezaplatili faktúry za 334 mil.eur

Businessman showing empty pockets to doctors

Nemocnice v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR mali na konci vlaňajšieho roka záväzky po lehote splatnosti vo výške 334,2 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2013 tak narástli o 87,4 milióna eur. Vyplýva to z materiálu pre vládu, v ktorom MZ SR hodnotí vývoj dlhu v roku 2014 vo svojom rezorte.

“Takáto zadlženosť je ovplyvnená implementáciou smernice Európskeho parlamentu o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách,” uvádza MZ SR v správe. Tá stanovila splatnosť faktúr v zdravotníctve do 60 dní.

Ministerstvo podotklo, že v zariadeniach v ich pôsobnosti sa uskutočňuje aj najväčší rozsah finančne náročných výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Najvyšší podiel na celkovom dlhu nemocníc má dlh voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu (50,6 percenta) a dlh voči verejným financiám (23,9 percenta). “Nové záväzky netvorili v minulom roku Fakultná nemocnica Nitra, Detská fakultná nemocnica Košice a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banský Bystrica,” píše sa v správe.

Dlhy po lehote splatnosti mali ku koncu roka aj zariadenia delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie. Tie dosiahli sumu 76,7 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2013 viac o 4,6 milióna eur.

Načas neuhradili faktúry ani zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR a Ministerstva obrany (MO) SR. Kým v roku 2013 vykazovali dlh po lehote splatnosti vo výške 18,1 milióna eur, vlani šlo o 19,6 milióna eur.

Zaplatené faktúry načas mali vlani zariadenia transformované na akciové spoločnosti. Naopak, v roku 2013 nestihli uhradiť 0,01 milióna eur.

Záväzky po termíne splatnosti dosiahli celkovo v rezorte zdravotníctva sumu 430,5 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2013 viac o 93,5 milióna eur. Ministerstvo zdravotníctva však upozornilo, že tempo rastu záväzkov bolo pomalšie ako pri porovnaní rokov 2012 a 2013. Vtedy stúpli o 112,5 milióna eur.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com