Dlh v zdravotníctve presiahol 430 miliónov eur

Dlh v zdravotníctve na Slovensku dosiahol na konci minulého roka 430,5 milióna eur. Medziročne sa tak záväzky po lehote splatnosti na úrovni istiny zvýšili o 93,5 milióna, podľa ministerstva zdravotníctva sa však zadlžovanie oproti predchádzajúcim rokom spomalilo. Vyplýva to z informácie, ktorú dnes vzala na vedomie vláda.

Nemocnice v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR mali záväzky po lehote splatnosti vo výške 334,2 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2013 tak narástli o 87,4 milióna eur. Ministerstvo nárast pripisuje zavedeniu európskej smernice o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách či finančne náročnej starostlivosti, ktorú štátne nemocnice poskytujú.

Dlhy po lehote splatnosti mali ku koncu roka aj zariadenia delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie. Tie dosiahli sumu 76,7 miliónov eur, čo je v porovnaní s rokom 2013 viac o 4,6 milióna eur.

Načas neuhradili faktúry ani zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR a Ministerstva obrany (MO) SR. Kým v roku 2013 vykazovali dlh po lehote splatnosti vo výške 18,1 milióna eur, vlani šlo o 19,6 milióna eur.

Zaplatené faktúry načas mali vlani zariadenia transformované na akciové spoločnosti. Naopak, v roku 2013 nestihli uhradiť 0,01 milióna eur.

Zdroj: TASR

Foto: TASR