Leto neostáva bez chrípky, objavila sa aj žltačka

baby care

Tento týždeň bol v Banskobystrickom kraji v znamení opätovne  zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO),  ktoré v porovnaní s uplynulým týždňom stúpli o vyše 20 percent. Naopak- chrípka a jej podobné ochorenia (CHPO)  klesli o viac ako polovicu, no v medziročnom porovnaní je výskyt týchto typov ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja mierne vyšší. Lekári v tomto regióne neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Na etiológii (pôvode) ochorení sa totiž podieľajú hlavne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Na nižšej úrovni (takmer o 4 percentá), ako uplynulý týždeň, je počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (8 prípadov), zápalmi stredného ucha (7) a v 6 prípadoch zápalom pľúc.

Ako je pre leto typické, RÚVZ Banská Bystrica hlási za okres Banská Bystrica jeden prípad ochorenia na akútnu vírusovú hepatitídu typu B (žltačka typu B) u dospelej ženy z Banskej Bystrice. Tentooraz je to iný prípad, ako zvyčajne – nejde o alimentárnu nákazu. V anamnéze má žena tetovanie a kontakt s drogovo závislou osobou. Laboratórne vyšetrenia boli na toto ochorenie  pozitívne. Protiepidemické opatrenia odborníci zabezpečili.

V 31. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 45 percent lekárov pre deti a dorast a 39 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 1280 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť vyše 477 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 27 prípadoch, čo je chorobnosť 10 osôb na 100 tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec (295 prípadov), Veľký Krtíš (175), Žiar nad Hronom, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 143 prípadov a Žarnovica (140 prípadov). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Poltár. Z hľadiska veku ochorenia najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky činného obyvateľstva , nasledujú  takmer na rovnakej úrovní prázdninujúce deti základných škôl a najmenšie deti vo veku od 0 do 5 rokov.

Odborníci upozorňujú, že napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com