Komora sestier: Navrhované právomoci asistentov spôsobia chaos

Fotolia
Väčšie kompetencie zdravotníckych asistentov môžu priniesť chaos do nemocníc či zariadení sociálnych služieb, tvrdí Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). V návrhu zmeny predmetnej vyhlášky jej chýba jasná odpoveď na to, či asistent je a naďalej bude podriadený sestre, alebo bude pracovať v rozsahu svojich kompetencií.Nové právomoci podľa komory neprilákajú viac zdravotníkov do systému a asistenti nimi ani neodbremenia sestry. “Činnosti, ktoré sa dostali do návrhu vyhlášky sestry nezaťažujú tak, ako činnosti súvisiace so základnou ošetrovateľskou starostlivosťou v dôsledku nedostatku ‘pomocného’ personálu,” povedala prezidentka komory Iveta Lazorová.

Takýto manažment pacienta je podľa nej časovo aj odborne náročný a sestry potrebujú ľudí do tímu. Navrhovaná vyhláška nerieši ani degradáciu asistentov na sanitárov v niektorých zariadeniach, čo má spôsobovať väčší problém v systéme ako samotné činnosti stanovené vyhláškou, pripomína sesterská komora. Poukázala tiež na to, že sa o nových kompetenciách dozvedela “až z médií, napriek tomu, že rezort opakovane zdôrazňoval, že s komorou spolupracuje”.

Sestry žiadajú, aby štát riešil rozšírenie kompetencií zdravotníckych pracovníkov komplexne súčasne s úpravou kompetencií sestier. Komoru pekvapilo, že rezort začal posilňovať právomoci zatiaľ iba u asistentov. Za koncepčné riešenie považuje stanovenie kompetencií všetkých zdravotníckych pracovníkov, alebo aspoň tých, ktorých pracovné činnosti na seba nadväzujú.

Návrh zmeny vyhlášky z dielne ministerstva zdravotníctva sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Oproti platnej právnej úprave by sa právomoci zdravotníckeho asistenta mali rozšíriť o sledovanie vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra, odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest, ako aj o podávanie stravy sondou. Podávať lieky intramuskulárne a odoberať venóznu krv na vyšetrenie budú môcť len v prípade pacientov starších ako 15 rokov.

Zdroj: TASR
Foto: fotolia.com