Ministri T. Drucker a P. Kažimír predstavili koncepciu oddlžovania nemocníc

Tomáš Drucker, sme.sk
Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker a minister financií SR Peter Kažimír predstavili koncepciu oddlžovania zdravotníckych zariadení, ktoré sa bude realizovať vo viacerých etapách a plánuje sa naň vyčleniť 585 mil. eur zo štátnych finančných aktív.
Predpokladá sa, že v rámci prvej tranže, do konca roka 2017, dôjde k splateniu záväzkov po lehote splatnosti starších ako dva roky. Zdravotnícke zariadenie sa zaviaže, že vypracuje ozdravný plán na obdobie piatich rokov. „Dlhy budú odpustené vtedy, ak sa budú realizovať podmienky z ozdravného plánu. Naším cieľom je o päť rokov dostať vyrovnané hospodárenie všetkých štátnych nemocníc,“ uviedol minister zdravotníctva T. Drucker.
Ďalšie tranže pohľadávok, mladších ako dva roky, budú predmetom oddlženia až po schválení ozdravného plánu nemocnice.
„K dnešnému kroku sme sa dostali na základe niekoľkomesačného dialógu a detailného mapovania situácie v sektore zdravotníctva. Tento plán je založený na spolupráci a dôvere v ministra zdravotníctva, jeho ľudí, riaditeľov nemocníc a Všeobecnej zdravotnej poisťovne,“ povedal minister financií P. Kažimír, ktorý zdôraznil, že dôležité bolo stanoviť maximálne transparentné pravidlá oddlžovania. Bude sa realizovať fixným diskontom alebo elektronickou aukciou, podľa požiadavky veriteľa.
Najviac nemocnice dlhujú dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu, liekov, či Sociálnej poisťovni. Minister zdravotníctva predloží koncepciu oddlžovania zdravotníckych zariadení v stredu na rokovanie vlády.
Zdroj: TASR
Foto: sme.sk