Modernizácia nemocníc z eurofondov

TASR

V rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) uspelo 15 nemocníc, ktoré získajú celkovo 65,5 mil. eur z eurofondov.Cieľom výzvy je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, zvýšenie ich produktivity a efektívnosti vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie.                   

Najviac financií z eurofondov pôjde do Nemocnice Poprad, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o., ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Každá z nich bude môcť čerpať viac ako 7 mil. eur. Nemocnica Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu pacienta napr. v prípade náhlej cievnej mozgovej príhody. Nemocnica Brezno bude z eurofondov financovať rekonštrukciu. Bardejovská Nemocnica sv. Jakuba, n.o., ktorá tiež spadá pod MZ SR, získala takmer 6mil. eur na vybudovanie traktu urgentnej medicíny. „Tieto investície prispejú k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čo už čoskoro  pocítia pacienti aj zdravotnícki pracovníci. Ďalších 70 miliónov eur investuje rezort zdravotníctva v tomto roku do fakultných a univerzitných nemocníc aj formou takzvaných kapitálových výdavkov, rovnako plánujeme obdobné sumy investovať aj v ďalších rokoch. Postupne sa takto snažíme zmenšovať dlhodobo nahromadený investičný dlh v sektore poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti,“povedalminister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Počas realizácie projektu musí prijímateľ dodržiavať všetky podmienky, napr. nebyť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení, ale aj nebyť podnikom v ťažkostiach. Maximálna výška príspevku závisí od počtu akútnych lôžok v danom ústavnom zdravotníckom zariadení, ich využitia, obložnosti a očakávaných zmien v nemocnici v rámci predloženého projektu transformácie, ktoré schvaľoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR.

„Sme si vedomí, že mnohé veľké nemocnice v našej zriaďovateľskej pôsobnosti nemôžu aktuálne čerpať európske prostriedky, pretože sú takzvanými podnikmi v ťažkostiach. Preto sme rozdelili 2. výzvu na viac kôl a veríme, že v nich sa už budú môcť zúčastniť aj fakultné a univerzitné nemocnice,“ vysvetlilminister zdravotníctva SR Tomáš Drucker.Zároveň pripomenul, že ak sme o peniaze nechceli prísť, tak sme ich museli začať čerpať.

V ďalších kolách výzvy v rámci operačného programu IROP sa nemocnice budú môcť uchádzať ešte o viac ako 80 mil. eur z eurofondov. Prostredníctvom IROP môžu nemocnice využiť na financovanie svojich projektov celkovo 150,3 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Žiadateľ

EFRR

1

Nemocnica Poprad, a.s.                          7 382 737,70

2

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.                          3 171 732,93

3

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.                          2 497 457,39

4

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.                          4 089 545,40

5

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.                          1 885 072,40

6

Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica                          6 903 729,32

7

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.                          6 441 027,09

8

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.                          7 135 383,72

9

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená                          3 136 182,25

10

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.                          3 372 638,27

11

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov                          5 844 365,15

12

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.                          3 442 286,11

13

Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s.                          3 502 510,64

14

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.                          3 103 289,31

15

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.                          3 592 904,54

Sumár

65 500 862,22

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR