Dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov v rezidentskom programe je jeho neukončenie

Group doctors at reception in hospital.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rezidentský program (RP) nijako neobmedzuje. Naopak, rozširuje ho aj o ďalšie špecializácie, ktorých je nedostatok a postupnými krokmi rieši situáciu v krajoch, uviedla to hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Voči novele, ktorá začala platiť v máji 2017, sa ohradilo takmer 100 lekárov a lekárok z RP. Lekári chcú zrušiť najmä podmienky na skorší odchod z rodičovskej dovolenky. Trvajú na troch rokoch, ako je to v prípade ostatných matiek. Rovnako poukazujú aj na fakt, že rezident môže počas piatich rokov svojho pôsobenia aj ochorieť, prípadne sa mu do šiestich mesiacov po ukončení atestácie nemusí podariť nastúpiť na obvodnú ambulanciu. Lekárske odborové združenie (LOZ) uviedlo príklad lekárky zo Žilinského kraja na materskej dovolenke, ktorá musela zaplatiť vyše 12.000 eur za to, že zostala doma so svojím dieťaťom dlhšie ako dva roky, ktoré určujú podmienky RP. “Dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium zo štátneho rozpočtu v tomto prípade nie je materská či rodičovská dovolenka, ale fakt neukončenia RP,” vysvetlila Eliášová.

RP je dobrovoľný, jeho súčasťou je práca na plný úväzok. “Program je založený na dobrovoľnej báze, ak chce lekár pracovať na čiastočný úväzok, nevstupuje do RP,” uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva. Poukázala aj na fakt, že príklady LOZ pochádzajú ešte z obdobia, kedy bol RP hradený z eurofondov a v prípade porušenia pravidiel sa finančné prostriedky vracali cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vtedy boli pravidlá nastavené inak a následne ich rezort zdravotníctva v roku 2016 upravil. RP je v súčasnosti financovaný zo štátneho rozpočtu, v tomto roku je na tento zámer vyčlenených približne sedem miliónov eur.

Rezort zdravotníctva uvádza, že ak lekárka nastúpila do programu pred májom 2017, na materskej, resp. rodičovskej dovolenke môže byť v súlade s podmienkami určenými príslušnými právnymi predpismi, následne ale musí program riadne ukončiť. Vlaňajšia zmena definuje, že žena na materskej, resp. rodičovskej dovolenke môže byť maximálne dva roky. Eliášová doplnila, že sa pripravuje novela zákona, ktorá prerušenie programu kvôli materskej či rodičovskej dovolenke predĺži na tri roky. Materiál je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com