Počet chrípkových ochorení sa zvýšil o vyše 32 percent

Child at the doctor

Na rozdiel od uplynulého roka sa v 23. kalendárnom týždni ešte výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO), ako aj chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) ani len nepribližuje k mimosezónnej úrovni. Oproti minulému týždňu vzrástol výskyt ARO o 12 percent a výskyt CHPO až o vyše 31 percent. Ako uviedla Mária Tolnayová, hororkyňa RÚVZ Banská Bystrica, našťastie sa nevyskytol prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Banskobystrický RÚVZ však zaevidoval jednu mimoriadnu udalosť- okres Lučenec hlásil poruchu v zásobovaní pitnou vodou v obci Polichno.Prevádzkovateľ vodovodu (StVaPS a.s. závod Lučenec) na spotrebisku Polichno (počet zásobovaných obyvateľov 125) elektronickou poštou oznámil problémy v kvalite vody – zvýšený zákal a farby na prameňoch. StVaPS a.s. závod Lučenec zabezpečí zásobovanie obyvateľov tejto obce pitnou vodou cisternami.

V 23. kalendárnom týždni evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 4059 prípadov ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 1205 na 100-tisíc obyvateľov. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 254 prípadov, čo je chorobnosť 75 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Počet prípadov ARO je v medziročnom porovnaní vyšší o 16,6 percent, v prípade CHPO len o 0,5 percent. Epidemiológovia urobili analýzy pre 23. kalendárny týždeň na základe hlásení 54 percent lekárov pre deti a dorast a 50 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých..

Najvyššia chorobnosť na rôzne typy akútnych respiračných ochorení je v absolútnych číslach v okrese Lučenec (630 prípadov), v okresoch Rimavská Sobota (537), Banská Bystrica (419), Žarnovica (401) a Revúca (382). Chrípka sa v najvyššom počte vyskytuje okresoch Veľký Krtíš, Revúca, Banská Štiavnica a Žarnovica. Počet komplikácii v sledovanom týždni je približne na rovnakej úrovni- 3,7 percenta. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky sa skomplikovali zápalmi dutín (66 prípadov), zápalmi stredného ucha (62) a v 24 prípadoch zápalmi pľúc. Z hľadiska veku je najviac chorých na ARO medzi ekonomicky činným obyvateľstvom – takmer 1200 prípadov, nasleduje skupina adolescentov – 933 prípadov, a najmenšie deti vo veku od 0 do 5 rokov (832 prípadov). Na CHPO ochorel najvyšší počet najmenších detí a ekonomicky činné obyvateľstvo, za nimi nasleduje v chorobnosti veková skupina adolescentov.

Čo sa týka ďalšieho vývoja, odborníci neočakávajú ďalší vzostup chorobnosti a predpokladajú, že výskyt bude pretrvávať na rovnakej úrovni, alebo nižšej. Na etiológii (pôvode) ochorení sa momentálne podieľajú adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Treba však zdôrazniť, že epidemiologickú bdelosť si odborníci zachovajú aj v ďalších mesiacoch, kedy sa rôzne respiračné a chrípkové ochorenia vyskytujú v oveľa menšej miere, ako v súčasnosti.

Autor: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Foto: fotolia.com