Zdravotné poisťovne dosiahli vlani zisk 69 miliónov eur

stethoskop mit euro

Zdravotné poisťovne dosiahli za minulý rok zisk 68,7 milióna eur. Aj keď všetky skončili v plusových číslach, ich zisk sa medziročne znížil.

Najviac si oproti roku 2012 pohoršila štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Zatiaľ, čo v roku 2012 skončila so ziskom 26,3 milióna, za vlaňajšok dosiahla 15,6 mil. eur. Dosiahla tak zisk nižší asi o 10,7 milióna eur. „Príčinou nižšieho zisku boli zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť najmä v dôsledku legislatívnych zmien, schválenej stratégie nákupu zdravotnej starostlivosti VšZP pre rok 2013, zmeny platobných podmienok v zmluvných vzťahoch s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a tvorba dlhodobej technickej rezervy na zamestnanecké požitky po odporúčaní audítora,“ zdôvodnila hovorkyňa VšZP Eva Ravingerová. Poisťovňa podľa nej previedla 15,6 milióna v stopercentnej výške do rezervného fondu, ktorý slúži na krytie strát z hospodárenia. „Tieto finančné prostriedky boli rozhodnutím Valného zhromaždenia použité na zníženie strát z minulých rokov,“ doplnila hovorkyňa. Na zdravotnú starostlivosť dala VšZP vlani 2,6 miliardy eur.

Najvyšší zisk dosiahla Dôvera

Najvyšší zisk, 46,5 milióna eur dosiahla vlani súkromná poisťovňa Dôvera. Oproti roku 2012 to bolo menej o 1,4 milióna eur. Za najnegatívnejšiu udalosť minulého roka generálny riaditeľ poisťovne Martin Kultan označil diskusie o vytvorení jednej zdravotnej poisťovne. „To malo vplyv na poistencov aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a rokovania s nimi,“ povedal dnes novinárom. Vlani sa tiež podľa neho začal trend zvyšovania nákladov. Za svoj kladný výsledok poisťovňa podľa Kultana vďačí efektívnemu hospodáreniu so zdrojmi. „Dbáme na to, aby všetky odvody, ktoré ľudia zaplatia, boli minuté ako majú byť, aby sme kontrolovali starostlivosť, aby sme zbytočne neplytvali na prevádzke a v neposlednom rade je to tým, že sme lídrom v inováciách a v elektronizácii, a to určite pomáha tomu, že hospodársky výsledok je vyšší,“ uviedol. Celých 46,5 milióna eur sa podľa neho stane súčasťou rezervného fondu. Dôvera minulý rok poskytla svojim 1,4 milióna poistencom zdravotnú starostlivosť v hodnote 848 miliónov eur.

Ďalšia súkromná poisťovňa Union ZP dosiahla za minulý rok kladný hospodársky výsledok vo výške 6,6 milióna eur. V roku 2012 však vykázala zisk vo výške takmer 16 miliónov eur. Najviac nákladov vynaložila Union ZP v roku 2013 na ústavnú zdravotnú starostlivosť. “Od 1. 7. 2013 došlo k výraznému navýšeniu cien ukončených hospitalizácií najmä v ústavnej zdravotnej starostlivosti členom Asociácie nemocníc Slovenska a od 1. 10. 2013 členom Asociácie štátnych nemocníc, ktoré sa v plnej miere prejavilo v roku 2014 a Union ZP za prvý polrok 2014 dosiahla záporný hospodársky výsledok,“ povedala pre TASR hovorkyňa Union ZP Judita Smatanová.

Na zdravotnú starostlivosť vynaložila vlani poisťovňa 227 miliónov eur pri 440.000 poistencoch. „Priemerné náklady na jedného poistenca vzrástli o 4,7 percenta,“ povedala hovorkyňa. Dôvodom tohto nárastu boli podľa nej vyššie ceny najmä v ústavnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com