Ako správne vykazovať “predoperačné” vyšetrenie pre VšZP?

"La Santé"- Les spécialités ...

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vykonávaní ambulantných vyšetrení u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi s potrebou anestéziologickej starostlivosti zo dňa 11. júna 2014 (číslo: 12 826/2014-SZ) je u v platnosti. V týchto dňoch postupne prichádzajú ku všeobecným lekárom zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), ktorá zareagovala veľmi promptne a tieto výkony už zamluvnila. Ostatné poisťovne dodatky k zmluvám ešte nezaslali.

Viacerí lekári sa však obrátili na redakciu Primárneho kontaktu s otázkou, ako správne vykázať výkon, aby bol uhradený, pretože ich informačný systém im v súčasnosti vykazovanie neumožňuje. Zdá sa, že softvérové firmy “zaspali” a výkon do aktualizácií svojich programov nezaradili. Takmer vo všetkých lekárskych programoch to však možno urobiť manuálne – vstúpiť priamo do zoznamu výkonov, otvoriť políčko s možnosťou zaradenia nového výkonu a ručne ho vložiť. Kód tohto výkonu je u VšZP 60b, pričom jeho súčasťou je komplexné základné vyšetrenie pacienta v súlade s obsahom odborného usmernenia vrátane vykonania odberov a zhodnotenia laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Výkon sa vykazuje celkovo ako cena za jeden výkon (nie počet bodov) a musí byť vykazujúcim lekárom vykonaný kompletne. Lekár uvádza diagnózu podľa indikovaného výkonu (napr. K80.0 alebo K40.1) spolu s výkonom 60b. Znamená to, že súčasťou komplexného vyšetrenia je odber krvi v rozsahu odborného usmernenia a vykonanie a popis EKG záznamu, prípadne RTG hrudníka nad 60 rokov veku pacienta – inak výkon nie je možné vykázať, a teda nebude ani uhradený.

Všeobecní lekári už prvé “predoperačné” vyšetrenia vykonali a pri jednorazovej úprave zoznamu výkonov v počítači nebol problém ani s ich “nahratím” do systému. Pri nastavovaní počítačového systému ide iba o jednorazovú zmenu v zozname, následne zakaždým stačí zadať výkon 60b a ostatné kroky urobí počítač automaticky a bezchybne. Pri problémoch s jeho zadávaním do zoznamu treba kontaktovať softvérovú firmu, od ktorej lekár program kúpil, aby aktualizáciu urobili jej pracovníci.

Autor: poly

Foto: fotolia.com