Respiračné ochorenia stúpajú, vyskytla sa aj meningokoková meningitída

Enfant - Inflammation des  Amygdales

Podľa predpokladu lekárov, ale aj každoročnej skúsenosti epidemiológov, výskyt akútnych respiračných ochorení(ARO) opätovne stúpol. V prípade ARO je to v porovnaní s 33. kalendárnym týždňom nárast o vyše 17 percent a čo sa týka chrípky a chrípke podobných ochorení (CHPO) je výskyt rovnaký, ako uplynulý týždeň.. V rovnakom období vlaňajška je výskyt respiračných ochorení však nižší o 10 percent a výskyt chrípky je takmer rovnaký. Podľa epidemiológov v absolútnych číslach nemožno tento vývoj dramatizovať – každoročne sa totiž s koncom školských prázdnin a vracajúcimi sa dovolenkármi počet chorých zvyšuje. „Ochorenia, ktoré sa v tomto čase vyskytujú sú vo väčšine prípadov nie virózy, ale faringitídy a laryngitídy z tepla, prípadne chladných rán, kedy sa ľudia neoblečú a neobujú adekvátne k teplote a počasiu. Aj v nasledujúcich týždňoch bude počet chorých podľa každoročných skúseností narastať,“ konštatovala vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Viera Morihladková.

Podľa štatistík 51 percent lekárov pre deti a dorast a 43 percent lekárov prvého kontaktu to v prípade ARO predstavuje prepočítanú chorobnosť takmer 500 na 100-tisíc obyvateľov Banskobystrického kraja, ktorých do systému monitorovania chorobnosti nahlásili v 34. kalendárnom týždni lekári prvého kontaktu. V prípade CHPO je počet chorých 84, čo predstavuje chorobnosť necelých 29 na 100-tisíc obyvateľov kraja. Pomerne nízky počet hlásiacich lekárov, spôsobuje, že môžu vznikať isté rozdiely medzi skutočným a evidovaným počtom chorých. RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval ani tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Naďalej sa na pôvode ochorení podieľajú predovšetkým adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. RÚVZ na základe hlásení RÚVZ z ďalších okresov Banskobystrického kraja opäť však evidoval hlásenie RÚVZ Lučenec jedno ochorenie na meningitídu. Ide o sporadický výskyt invazívneho meningokokového ochorenia, ktorému sa dá predchádzať očkovaním. Laboratórne vyšetrenie odobratých vzoriek potvrdili u ešte nie ani ročného dievčatka z neštandardného sociálneho prostredia meningokoková meningitída typu B. Dieťa je hospitalizované na Infekčnom oddelení VšNsP, Lučenec.

Skutočnosť, že sa na pôvode ochorení podieľajú predovšetkým vírusy, spôsobujúce akútne ochorenia s ľahším priebehom, svedčí aj nízky výskyt komplikácií(1,8 percent). Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 6 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 9 prípadoch a v 11 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov (5,8 percent) je tentoraz medzi seniormi, ktorí vo väčšine prípadov zle znášajú časté striedania tropických horúčav a chladnejších dní a nocí. Nasledujú ekonomicky činní obyvatelia a adolescenti. V 34. kalendárnom týždni najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Veľký Krtíš (219), Rimavská Sobota (187), Žarnovica (176) a Lučenec (173). a Žiar nad Hronom (183). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je ich najviac v okresoch Poltár a Žarnovica. ARO aj CHPO najviac postihlo (v absolútnom počte chorých) ekonomicky aktívne obyvateľstvo, deti základných škôl, ale aj najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Najmenej chorých je medzi adolescentmi.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com