Talentovaní študenti sa môžu uchádzať o grant

Laboratory Fertilization Of Eggs In IVF Treatment

Presne do 17. októbra 2014 sa talentovaní študenti môžu uchádzať o finančnú podporu z grantového programu AXA Fond.

Týka sa to tých, ktorých zaujímajú vedy ako fyzika, chémia, či biológia, sú vo veku do 26 rokov, majú výborné študijné výsledky a celkový príjem ich domácnosti nepresahuje 1 000 eur. Ak uvedené podmienky študent spĺňa, stačí ak sa zaregistruje prostredníctvom internetovej stránky: http://www.axafond.sk/registracia/.

V poradí už štvrtý ročník grantového programu chce pomôcť nadaným študentom, ktorých sociálna situácia neumožňuje naplno rozvinúť svoj talent. O finančnú podporu pre svoje výskumné a vedecké projekty sa môžu uchádzať mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí chcú načerpať skúsenosti v zahraniční, vzdelávať sa a rásť.

Doteraz AXA Fond podporil 36 šikovných mladých ľudí a prerozdelil im na projekty vzdelávania celkovo viac ako 85 000 eur. „Vďaka podpore z AXA Fondu som si mohla nakúpiť odbornú literatúru potrebnú k štúdiu neurovied,“ uviedla Silvia Hnátová z Topoľčian, ktorá sa ako jedna z mála Sloveniek dostala na prestížnu Cambridgeskú univerzitu vo Veľkej Británii a druhý ročník štúdia ukončila so známkou Upper Second, teda druhou najlepšou v rámci britského systému.

V tomto ročníku je znova pripravených viac ako 25 000 eur. Uchádzať sa o ne je veľmi jednoduché. Po registrácii na internetovej stránke je potrebné navrhnúť projekt, čo znamená opísať, na čo prípadnú finančnú podporu študent využije, zostaviť predpokladaný rozpočet a doložiť potrebné potvrdenia, ktoré si vyžaduje štatút grantového programu. Všetky informácie nájdu záujemcovia na www.axafond.sk.

Podporu z AXA Fondu je možné využiť napríklad na realizáciu konkrétneho výskumného, či vedeckého projektu, štúdia na zahraničnej univerzite, na účasť na vedeckých konferenciách a seminároch a ďalšie aktivity súvisiace s realizáciou predloženého projektu. O najzaujímavejších projektoch rozhodne porota, jednotlivé projekty však môže podporiť aj široká verejnosť, a to prostredníctvom facebookovej stránky AXA Slovensko do konca novembra 2014.

Viac informácií o podmienkach na www.axafond.sk alebo facebook.com/AXASlovensko.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com