Narazí minister Němeček v ČR na odpor pri zmene vzdelávania?

Physicians with X-ray

Minister zdravotníctva ČR Svatopluk Němeček čelí mnohým problémom svojho rezortu. Jedným z nich je aj neatraktívnosť výkonu práce lekára a sestry v Českej republike (ČR). Podľa neho je systém postgraduálneho vzdelávania v Čechách absolútne katastrofálny. Aj preto chce výrazne znížiť počet základných lekárskych odborov. Podľa ministra je potrebné, aby väčšinu praxe lekár absolvoval na domácom pracovisku v krajskej alebo okresnej nemocnici a dovzdelávať by sa mal mimo materského pracoviska iba vo výkonoch, ktoré sa na ňom nerobia. V súčasnosti lekári trávia roky vzdelávaním vo fakultných nemocniciach, čo nie je výhodné odborne, ekonomicky a nepodporuje to ani existenciu rodinného zázemia mladého lekára.

Podľa Němečka sa treba okrem úplnej zmeny vzdelávania vrátiť k centrálnemu riadeniu zdravotníckeho vzdelávania v ČR. V súčasnosti si každá lekárska fakulta nastavuje parametre vzdelávania inak, čo minister zdravotníctva považuje za zlé.

Podľa opozície je projekt oživovania českého zdravotníctva síce ambiciózny a veľmi potrebný, ale jeho realizácia narazí na prekážky. Znalci českej politickej a lobistickej scény tvrdia, že minister Němeček pri presadzovaní reformy zdravotníckeho vzdelávania bude musieť doslova “bojovať”. Jednou z príčin je skostnatenosť a neochota univerzít, ktoré vzdelávajú lekárov a ich snaha zachovať starý, hoci dokázateľne neefektívny a prekonaný systém edukácie. Analytici sa domnievajú, že minister bude konfrontovaný s rigiditou zastaralého vzdelávacieho systému, ktorý zabezpečuje isté a dobre platené miesta aj takým pedagógom, ktorí roky publikujú či vedecky pracujú minimálne. Mnohí z nich sú roky mimo rutinnej prevádzky nemocníc a ambulancií, a tak stratili kontakt s reálnymi potrebami edukácie pre praktickú prácu. Z uvedeného dôvodu preto nemajú snahu na svojich prednáškach otvoriť diskusiu o témach, ktoré vyplývajú z bežnej prevádzky zdravotníckych zariadení. Lekári už dávno volali po zmene a minister Němeček je preto presvedčený, že môže počítať s ich podporou.

Na druhej strane sa minister bude musieť pripraviť na mimoriadne silné lobistické tlaky pri úsilí redukovať počet špecializačných odborov. Vnútorné väzby v existujúcich odboroch sú veľmi silné a kontakty navonok ešte silnejšie, tvrdia analytici. Každý z odborov sa bude snažiť presadiť myšlienku, že práve ten jeho je pre zdravotnícky systém v ČR absolútne nepostrádateľný a jeho trvalá existencia je nevyhnutná.

Autor: poly

Foto: fotolia.com