Stretnutia s možnými partnermi výstavby novej nemocnice v Bratislave

man and woman signing contract paper

Ministerstvo zdravotníctva začalo v auguste komunikáciu s možnými záujemcami o projekt novej nemocnice v Bratislave. Nadviazalo kontakt s mnohými prevádzkovateľmi nemocníc, finančnými investormi aj developermi, ktorí by mohli mať záujem o dialóg pred verejným obstarávaním.

Takéto pozvanie na predkvalifikačné debaty nie je pri PPP projektoch štandardným krokom, ale v tomto prípade úspech projektu závisí aj od smerovania diskusií už počas verejného obstarávania. „Na základe analýz PPP projektov nemocníc v zahraničí sme zistili, že úspešné projekty majú spoločnú črtu; hneď po ohlásení projektového zámeru dokázali presvedčiť potenciálnych partnerov, že zadávateľ projektu má všetky predpoklady projekt realizovať podľa plánu,“ vysvetlil okolnosti diskusií koordinátor projektu výstavby novej nemocnice v Bratislave Martin Smatana.

Základom pozvania na predkvalifikačnú debatu je dotazník, ktorý oslovené spoločnosti vyplnia. Tie mali do 20. augusta reagovať na informačný dokument a procesný list o projekte. Takmer 30 otázok v dotazníku je rozdelených do ôsmich skupín (týkajú sa napr. názorov na zabezpečenie fungovania nemocnice, organizácie procesu verejného obstarávania a mnohých ďalších parametrov projektu). Kontaktovaných bolo 110 spoločností, komunikáciu sa podarilo nadviazať so 63, záujem o vyplnenie dotazníka potvrdilo 26 spoločností.

„Sme v prípravnom procese verejného obstarávania a 26 žiadostí predstavuje pre nás 41%-tnú úspešnosť, čo na základe medzinárodného benchmarku vysoko prekonalo naše očakávania. Je to pozitívny signál, lebo tento počet poukazuje na značný záujem o projekt. Vychádzame z predpokladu: čím väčší počet partnerov – tým lepšia vyjednávacia pozícia pre ministerstvo,“ zhrnul záujem potenciálnych partnerov riaditeľ Inštitútu pre zdravotnú politiku MZ SR Ivan Poprocký.

Z 26 – tich firiem, ktoré si vyžiadali dotazník, je 10 developerov, 7 finančných inštitúcií, 6 operátorov a tri konzorciá. Celkovo sa prihlásili spoločnosti z 12-tich krajín celého sveta, od susedného Česka, až po Japonsko a Kanadu. Najväčší záujem prejavili spoločnosti z Francúzska (5), Rakúska (5) a Slovenska (4).

Začiatok verejného obstarávania na výber partnera na výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu novej nemocnice v Bratislave plánuje MZ SR na október 2014. Už tento týždeň však ministerstvo pripravuje nezáväzné predkvalifikačné diskusie s možnými investormi s cieľom signalizovať potenciálnym partnerom maximálne odhodlanie na reálne odštartovanie projektu novej nemocnice. Aj preto ministerstvo zrealizuje predkvalifikačnú debatu, a to ešte pred oficiálnym začiatkom procesu obstarávania. Jej cieľom je zistiť reakcie možných investorov na nastavenie rysov projektu, získanie ich feedbacku, oboznámenie sa s názormi protistrán.

Termín odovzdania vyplnených dotazníkov sa skončil iba v týchto dňoch, preto sa ešte nedá s presnosťou zhodnotiť, koľko z prisľúbených dotazníkov (26) bude na MZ SR doručených. Do dnešného dátumu evidujeme 16 vrátených dotazníkov, čo svedčí o záujme spoločností zúčastniť sa na predkvalifikačných diskusiách, ktoré sa začnú už koncom prvého septembrového týždňa. Zámerom MZ SR je vytvoriť platformu pre úspešné rokovania a signalizovať partnerom, že Slovensko je pripravené realizovať historicky prvý PPP projekt výstavby nemocnice.

Nová nemocnica v skratke:

11. júna 2014 – ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská predstavila na rokovaní vlády Návrh Štúdie uskutočniteľnosti investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku v rámci zámeru realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave.

6. augusta 2014 – MZ SR zverejňuje tzv. teaser, čiže základný popis toho, ako by mala nová nemocnica vyzerať, aké sú očakávania od partnerov a indikatívny harmonogram verejného obstarávania.

september 2014 – začínajú sa predkvalifikačné debaty s možnými záujemcami o výstavbu a prevádzku novej nemocnice.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com