Ročne odíde zo života 800-tisíc ľudí, uvádza správa WHO

Samovraždám sa dá predchádzať. Napriek tomu každých 40 sekúnd jeden človek spácha samovraždu kdekoľvek na svete. Mnohí ďalší sa o skoncovanie s vlastným životom pokúsi.

frau sitzt einsam auf einer parkbank

Veková hranica pri samovraždách nehrá nijakú úlohu, napriek tomu sa táto forma skončenia života týka najmä ľudí vo veku 15 – 29 rokov. Prvýkrát uverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 4. septembra tohto roku v Ženeve správu o tomto jave. Cieľom správy WHO je podnietiť jednotlivé krajiny sveta, aby rozvíjali, prípadne posilňovali svoje globálne stratégie na prevenciu samovrážd. Ročne vykoná samovraždu vyše 800.000 ľudí.

Vo vekovej hranici 15 až 29-ročných bola samovražda (odborne, z latinčiny, suicídium) v roku 2012 vo svete druhou príčinou smrti. Podnietiť angažovanosť a konať na svetovej úrovni proti samovraždám je jeden z hlavných cieľov Svetového dňa prevencie samovrážd. Pripadá na 10. septembra a od roku 2003 je iniciatívou Medzinárodnej asociácie na prevenciu samovrážd (IASP) v spolupráci s WHO.

Popri tých, čo dokonajú suicidiálny akt, sa vo svete pokúšajú siahnuť si na život milióny ďalších osôb. Vedie ich k tomu skratové konanie ako forma riešenia problémov – citových, partnerských, školských a ďalších. Neraz sú príčinou samovražedného konania ťažké, chorobné depresie.

WHO považuje samovraždu za závažný problém verejného zdravotníctva, ktorému sa dá predchádzať. Na miliardy dolárov sa odhadujú ekonomické následky približne milióna mŕtvych, ktorí sa pre smrť rozhodli dobrovoľne.

Porovnávanie počtu dokonaných samovrážd je problematické, keďže v niektorých štátoch sa vedú presné štatistiky, kým v iných sa nedarí stanoviť presné údaje o dobrovoľných úmrtiach. Počty, tak ako sa uvádzajú v správach WHO, sú najvyššie v krajinách strednej a východnej Európy vrátane Litvy, Estónska, Bieloruska a Ruska. Niektoré štáty v Afrike a juhovýchodnej Ázii nevedú štatistiky o samovraždách.

Medzinárodná asociácia na prevenciu samovrážd sa zameriava na predchádzanie a zmiernenie následkov suicidálneho správania. Ponúka tiež miesto, kde si môžu výskumníci, odborní lekári z oblasti duševného zdravia vymieňať názory, skúsenosti, poznatky. IASP založil profesor Erwin Ringel v roku 1960 v Rakúsku. Aj keď je IASP mimovládnou organizáciou, má zastúpenie v približne 50 štátoch a v oblasti prevencie samovrážd spolupracuje s WHO.

Rakúsky psychoterapeut, odborník na psychiatriu a neurológiu, špecialista na prevenciu samovrážd Erwin Ringel sa narodil 27. apríla 1921 v sedmohradskom Temešvári. V polovici 40. rokov po ukončení štúdia sa venoval práci v oblasti psychiatrie a neurológie na Psychiatrickej univerzitnej klinike vo Viedni. V roku 1960 založil IASP a bol jej prvým predsedom až do roku 1969, potom jej čestným predsedom. Ringel zomrel 28. júla 1994 na zlyhanie srdcovej činnosti v Bad Kleinkirchheime.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com