V nemocniciach vlani hospitalizovali asi milión pacientov

Doctors Hospital Corridor Nurse Pushing Gurney Stretcher Bed

Približne milión pacientov strávilo minulý rok v nemocniciach takmer osem miliónov dní. Priemerne si každý hospitalizovaný poležal v nemocnici asi týždeň. “Kým pred tridsiatimi rokmi sme v nemocnici strávili priemerne takmer dva týždne, minulý rok to bolo už len necelých osem dní,” uviedol hovorca Národného centra zdravotníckych informácií Peter Bubla.

Viac sa využíva jednodňová ambulantná starostlivosť

Počet postelí, ktoré majú nemocnice pre hospitalizovaných k dispozícii, naďalej klesá. Kým v roku 2000 bol celkový počet postelí 43.039, vlani to bolo 31.728 postelí. “Tento vývoj je značne ovplyvnený nárastom výkonov poskytovaných v rámci jednodňovej ambulantnej starostlivosti, ale aj klesajúcim priemerným ošetrovacím časom na jednu hospitalizáciu,” vysvetlil Bubla.

Postele v nemocniciach sa využili na 70-percent

Na nemocničných posteliach si v priebehu roka podľa jeho slov poležalo takmer milión hospitalizovaných pacientov. “Napriek zdanlivému nepomeru medzi vysokým počtom hospitalizovaných a počtom postelí, ktoré majú k dispozícii, zo spracovaných údajov NCZI vyplýva, že percento využitia postelí bolo 70,2 percenta,” poukázal Bubla.

V OECD patrí k tým, čo majú postelí najviac

Podľa druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa zaznamenáva najväčší úbytok postelí v akútnej nemocničnej starostlivosti, kde je v porovnaní s rokom 2008 celkovo o 3400 postelí menej. “Aj napriek tomuto úbytku sme stále štvrtou krajinou spomedzi európskych krajín OECD s najväčším počtom postelí na 1000 obyvateľov v rámci akútnej nemocničnej starostlivosti. Nárast počtu nemocničných postelí evidujeme v posledných rokoch v rámci psychiatrickej zdravotnej starostlivosti a pri hospicoch a domoch ošetrovateľskej starostlivosti,” zhrnul Bubla.

Budúcnosť nemocníc – akútni pacienti

V slovenských nemocniciach by v budúcnosti malo byť oveľa menej nemocničných lôžok ako v súčasnosti. Počíta s tým strategický rámec pre zdravotníctvo z dielne ministerstva zdravotníctva. To za optimum pre rok 2030 stanovilo cieľ necelých 19.000 postelí. Nemocnice by sa mali v budúcnosti venovať hlavne akútnym pacientom.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com