F. P. Rous pred 103 rokmi objavil onkologický vírus RSV

Americký lekár a virológ Francis Peyton Rous je laureátom Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu. Dostal ju v roku 1966 za výskum rakoviny. Narodil sa 5. októbra 1879 a na nedeľu pripadlo 135. výročie jeho narodenia.Francis Peyton Rous Foto: britanica.com
Vzdelanie nadobudol na univerzite v rodnom Baltimore (Johns Hopkins University), kde najskôr absolvoval štúdium umenia a potom medicíny. Prednášal patológiu na univerzite v Michigane (University of Michigan). Po štúdiu anatómie v nemeckých Drážďanoch mu ponúkli miesto v Rockefellerovom inštitúte pre medicínsky výskum (Rockefeller Institute for Medical Research, teraz Rockefeller University) v New Yorku (USA). Nastúpil v roku 1909, prevzal výskum onkologických ochorení a zostal tam po celú svoju pracovnú kariéru. V roku 1911 zistil, že sarkómy v telách sliepok sa môžu roznášať nielen aplikáciou celých nádorových buniek, ale aj prostredníctvom submikroskopických častí tkanív, ktoré neprešli filtrom na zachytenie baktérií.

Objav sa stal základom teórie o vírusovom prenose rakoviny

Napriek tomu, že vedecký svet v tom čase objav neocenil, pokračujúce experimenty, ktoré sa v 60. rokoch 20. storočia už mohli oprieť o dostupné molekulárne a bunkové technológie, teóriu potvrdili a v roku 1966 sa Francis Peyton Rous (vo veku 87 rokov) dočkal oneskoreného ocenenia v podobe Nobelovej ceny.

Prínos jeho vedeckej práce spočíva v dvoch objavoch – prvým bolo, že zhubný nádor je prenosný a druhým, že roznášačom nádorového ochorenia je vírus.

Francis Peyton Rous zomrel 16. februára 1970 v New Yorku, dožil sa takmer 91 rokov. Ním objavený vírus sa označuje jeho menom (Rous sarcoma virus – RSV) a je predmetom skúmania v mnohých laboratóriách po celom svete. Veľkým prísľubom sa ukazuje možná prevencia ochorenia vakcináciou.

zdroj: www.britannica.com, www.ncbi.nlm.nih.gov, http://users.rcn.com, TASR

Foto: britannica.com, fotolia.com