Alergici si na chvíľu oddýchli, číha na nich však agresívny peľ brezy

Twig with pussy willows in spring

Minulotýždňové výkyvy počasia – výrazné ochladenie, nočné mrazy a husté sneženie na väčšine územia Slovenska, prispeli k výraznému poklesu denných koncentrácií peľu a veľmi výrazne pribrzdili štartujúcu peľovú sezónu brezy. Prejavilo sa to nízkymi až strednými dennými koncentráciami peľu najmä na strednom a severnom Slovensku. V Bratislave a Nitre dosahovali celkové denné koncentrácie peľu vysoké hladiny . Monitorovacia stanica v Bratislave zachytila veľmi vysoké hladiny peľu jaseňa. V ovzduší sa na časti územia Slovenska ešte vyskytoval peľ jelše a liesky, pričom išlo  o transportovaný peľ zo zasnežených horských strání. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, peľ jaseňa, javora, duba, brestu,  topoľa a vŕb. Pribudol aj peľ hrabu. „Začína peľová sezóna brezy, ktorá sa stane najvýznamnejším alergénom pre najbližšie týždne. Peľ brezy je najviac alergénny zo všetkých peľov stromov a to predovšetkým v severnej Európe. Keďže je sezóna peľu brezy krátka a trvá iba 1 až 2 mesiace, je intenzívna. Približne 70 percent pacientov s alergiou na peľ brezy vykazuje príznaky, ktoré zodpovedajú orálnemu alergickému syndrómu. V ovzduší sa ešte vyskytujú spóry húb (plesní), ale nie vo vyšších  koncentráciách. Boli zastúpené najmä rodom Cladospórium“,     uviedla RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Celkovo možno v týchto a nasledujúcich dňoch  očakávať len nízke hladiny peľu a spór v ovzduší. Pokles denných hladín peľu  bude výrazne  ovplyvňovaný nočnými mrazmi a  lokálnou zrážkovou činnosťou. K výraznému  nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší dôjde až po avizovanom oteplení v závere týždňa. Keďže peľová sezóna liesky skončila, alergologicky významné hladiny jej peľu môžeme očakávať už len  na strednom, severnom  a časti východného Slovenska, kde pôjde o  transportovaný peľ z vyšších horských polôh. Končí tiež peľová sezóna  jelše a jej peľ ojedinele  môže dosiahnuť alergologicky významné hladiny tiež  v týchto oblastiach. Začína peľová sezóna brezy, ktorá sa však naplno rozbehne až po oteplení.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na  www.alergia.sk, www.zdravie.sk

Zdroj: regionálny úrad verejného zdravotníctva

Foto: fotolia.com