Po oteplení je tu prudký štart peľovej sezóny

noisetier

Minulotýždňové oteplenie na celom území Slovenska prispelo k výraznému nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší a prudko naštartovalo hlavne peľovú sezónu brezy, najvýznamnejšieho jarného alergénu. Celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší v teplejších oblastiach Slovenska dosahovali veľmi vysoké koncentrácie už od začiatku týždňa, na strednom a severnom Slovensku až v druhej polovici týždňa. Uviedla to RNDr. Janka Lafférsová z  oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Výrazne sa tiež rozšírilo druhové spektrum kvitnúcich drevín. „Peľ drevín z čeľadí cyprusovité- tisovité  a peľ jaseňa dosahoval vyššie koncentrácie. Maximum peľu jaseňa zachytila v uplynulých dňoch monitorovacia stanica v Bratislave a monitorovacia stanica pri RÚVZ v Banskej Bystrici. Peľ brezy dosiahol najvyššiu hladinu v Bratislave, v  Nitre a v Banskej Bystrici. Košice a Žilina uvádzajú zatiaľ len nízke denné koncentrácie peľu brezy. V ovzduší sa na časti územia Slovenska ešte v nižších koncentráciách  vyskytoval peľ jelše a liesky, pričom išlo  o transportovaný peľ z horských strání. Pribudol tiež  peľ duba, hrabu, smrekovca a orecha“, konštatovala RNDr. Lafférsová. Upozornila, že peľová sezóna silno alergizujúcej brezy bude  najvýznamnejším alergénom  najbližších pár týždňov. Denné koncentrácie  spór húb (plesní) sa mierne  zvýšili , pričom dominoval rod Cladospórium.

V súvislosti s predpoveďou počasia je prognóza pre polinotikov nepriaznivá. Dá sa predpokladať veľmi prudký nárast peľu v ovzduší, pričom dominantným druhom bude opäť peľ najagresívnejšieho  a najvýznamnejšieho alergénu  jarného obdobia – brezy. Možný pokles denných hladín peľu  bude  ovplyvňovaný najmä lokálnou zrážkovou činnosťou. V krátkom čase sa rozbehne naplno peľová sezóna brezy na celom území Slovenska.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com