AVLS rokovala vo VšZP o dodatkoch zmlúv

3riadkove_VsZP_logoAliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS), ktorá je exekutívnym orgánom SVLS, začala tento týždeň rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Predmetom pracovných stretnutí je vyjednávanie  podmienok dodatkov k zmluvám medzi účastníkmi AVLS a zdravotnými poisťovňami. Dňa 22.5.2018 sme sa stretli s predstaviteľmi VšZP na čele s Ing. Igorom Dorčákom a MUDr. Beatou Havelkovou, MPH.

Veľmi nás teší, že sme sa vo VšZP stretli s pochopením našich požiadaviek a súčasne snahou ich implementovať do dodatkov zmlúv.

Sme presvedčení, že všeobecní lekári po dlhých rokoch tápania a nezmyselného navyšovania platieb o niekoľko centov za svoju prácu budú s obsahom dodatkov podstatne spokojnejší ako v minulosti. Nedá sa porovnať proces, keď všeobecní lekári rokujú sami a sú špičkovo ekonomicky aj právne na pracovné stretnutia pripravení – výsledok je následne úplne iný ako v minulosti. Budete mať možnosť to onedlho zistiť.

Budúci týždeň nás čakajú rokovania s ostatnými zdravotnými poisťovňami.

Preto odporúčame sledovať informácie na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne. Prístup do tejto časti majú iba účastníci AVLS. Ako sme prisľúbili, všeobecní lekári v AVLS budú dostávať v predstihu informácie k ekonomickým a právnym súvislostiam ponúkaných zmlúv. Zmluvy si následne budeme spoločne podpisovať sami.

V júni SVLS/AVLS zorganizuje aj ďalšie Lekárske izby SVLS. Pre tých, čo sú v AVLS, sa v osobitnom čase budeme venovať tiež výkladu ďalších súvislostí textu dodatkov zmlúv.

Najbližšia Lekárska izba SVLS/AVLS sa uskutoční v Bratislave, termín a miesta všetkých ostatných čoskoro upresníme podľa potrieb všeobecných lekárov.

Autor: Monika Palušková

Foto: Aliancia všeobecných lekárov Slovenska