Kongres SVLS 2018 navštívilo vyše 1100 lekárov, sestier, vystavovateľov a hostí

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) zorganizovala v dňoch 17.5.-19.5.2018 v Šamoríne – Čilistove najväčšie a najreprezentatívnejšie stretnutie všeobecných lekárov na Slovensku Kongres SVLS 2018 s medzinárodnou účasťou. Hlavnou témou kongresu boli odvrátiteľné úmrtia a ich ovplyvnenie v ambulantnej praxi.

Zúčastnilo sa ho vyše 1100 lekárov, sestier, vystavovateľov a hostí zo Slovenska a zo zahraničia.

Atmosféra Kongresu SVLS 2018 bola mimoriadne pozitívna a sme veľmi hrdí na množstvo profesionálne vykaučovaných všeobecných lekárov, ktorých prezentácie boli naozaj vynikajúce. Úsmevy, radosť zo stretnutí, rozhovory aj smiech na chodbách svedčili o tom, že sme sa mali spolu veľmi dobre.

V programe boli okrem prednášok aj moderované diskusie, inovatívna posterová sekcia, panelové diskusie, double talky, workshopy. Uskutočnili sa multilaterálne medzinárodné stretnutia všeobecných lekárov strednej Európy v rámci tradičného podujatia Dynamický Vyšehrad krajín V4.

S veľkým záujmom sa stretli tradičné kongresové formáty SVLS – Hodina otázok a odpovedí so zdravotnými poisťovňami, Blok NCZI, ktorého súčasťou bola identifikácia mimoriadne závažnej chyby pri generovaní elektronického receptu či Blok ÚDZS tentokrát venovaný prehliadkam mŕtvych tiel a ich legislatívnym súvislostiam. 

Výsledkom boli ponuky uvedených inštitúcií na urýchlené rokovania so SVLS, ktoré sa uskutočnia už v najbližších dňoch.

Väčšinu prednášajúcich a prezentujúcich tvorili všeobecní lekári. Aj preto boli kongresové sály neustále zaplnené stovkami účastníkov.

SVLS na Kongrese SVLS 2018 oficiálne uviedla už fungujúcu Alianciu všeobecných lekárov Slovenska – exekutívny orgán SVLS, ktorý si vyžiadali samotní všeobecní lekári. Jej úlohou je a  bude zastupovať ich pri rokovaniach s tretími stranami (zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou, ÚDZS a podobne) tak, ako sa to doteraz nikdy nedialo – s jasným zameraním na potreby všeobecných lekárov s ich právnou a ekonomickou ochranou. Všetky potrebné informácie sú uverejnené na www.avls.sk

Originálne sprievodné podujatia boli mimoriadne pestré a neustále plne obsadené. SVLS ako organizátora podujatia nesmierne teší obrovské množstvo pozitívnych hodnotení a nadšenie účastníkov.

Vzhľadom na to, že na Kongrese SVLS 2018 odoznelo veľké množstvo nových informácií, ktoré sú pre všeobecných lekárov, budeme postupne uverejňovať najpodstatnejšie a najvýznamnejšie informácie na stránke www.svls.sk.

A ubezpečujeme Vás, že sa budete mať v našich videách na čo pozerať – pravda a zavádzanie budú jasne konfrontované a pomenované. Rovnako ako korektné a vyvážené ponuky na rokovania. Všeobecní lekári budú jasne bojovať za svoje legitímne práva.

Ďakujeme Vám, milí kolegovia, že sme boli spolu.

A veľmi, naozaj veľmi sa tešíme na ďalšie nové aktivity už v najbližších dňoch – o termínoch Lekárskych izieb SVLS budeme informovať členov SVLS/AVLS mailom.

 

Autor: poly

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)