Bojnická nemocnica vypovedala zmluvu Dôvere, tá za tým vidí politiku

TASR NsP Partizánske
Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vypovedala v stredu (1.7.) zmluvu zdravotnej poisťovni Dôvera. Dôvodom podľa NsP sú zmluvné podmienky, ktoré nezohľadňujú jej reálne vynaložené náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa za týmto krokom podľa jej PR manažéra Mateja Štepianského vidí politické divadlo.

Výpoveď zmluvy zdôvodnila NsP v Bojniciach najmä nárastom mzdových nákladov z dôvodu zákonného zvýšenia miezd lekárov, ale aj nárastom minimálnej mzdy. Zmluvu rovnako vypovedali aj ďalšie dve NsP v správe TSK, považskobystrická a myjavská.

“Nerozumieme tomuto kroku vedenia nemocníc, pretože sme sa len nedávno dohodli s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS), ktorej sú členom, na nových zmluvných podmienkach tak, aby kryli aj zvýšené mzdové nároky, pričom nemocnice v ANS s nimi súhlasili,” uviedol Štepianský.

Podľa jeho ďalších slov sú preto výpovede zmlúv politickým divadlom. “Svedčí o tom fakt, že cieľom pracovného stretnutia bolo podať výpovede a nie rokovať o konkrétnych zmluvných úpravách, aj keď v porovnaní s najväčšou zdravotnou poisťovňou majú výhodnejšie cenové podmienky dohodnuté s Dôverou,” tvrdí.

Za finančné problémy nemocníc môžu podľa Dôvery predovšetkým zlé manažérske rozhodnutia, ako je dlhodobé zadlžovanie, penále zo strany Sociálnej poisťovne, duplicitné zmluvy, zlé finančné riadenie, minimálne príjmy z inej podnikateľskej činnosti. “Napriek tomu sme pripravení s nemocnicami rokovať, pretože nám záleží na tom, aby naši poistenci mali bezproblémový prístup k zdravotnej starostlivosti. Aj v takom prípade, že by nemocnice nemali záujem o dohodu, sú povinné našim poistenom poskytnúť akútnu zdravotnú starostlivosť. Zároveň našim poistenom zabezpečíme prístup aj k plánovanej, teda neakútnej zdravotnej starostlivosti,” deklaroval Štepianský.

Jana Paulínyová, vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, potvrdila, že výpovediam predchádzali rokovania s poisťovňou, ako i rokovania na úrovni predsedu TSK. Napriek tomu sa však nemocniciam nepodarilo dosiahnuť zvýšenie cien za poskytnutú zdravotnú starostlivosť na takú úroveň, aby pokryli zákonné zvýšenie miezd lekárov a nárast minimálnej mzdy, pričom pri súčasných cenách nie je možné podľa jej ďalších slov uvažovať ani nad zvýšením miezd sestier a iných zdravotníckych pracovníkov. “Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ nemocníc je informovaný o vypovedaní zmlúv a plne podporuje všetky tri nemocnice v úsilí vyrokovať si viac finančných prostriedkov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,” zdôraznila.

Rokovať s poisťovňou, a to počas výpovednej lehoty, je pripravená aj bojnická nemocnica. “Ak nedôjde k dohode na zvýšení cien a nemocnica prejde do nezmluvného vzťahu, bude nútená poskytovať poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera len neodkladnú zdravotnú starostlivosť,” deklaroval v stredu Ivan Gašparovič, ktorý je poverený riadením nemocnice.

NsP v Bojniciach poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť približne 140.000 obyvateľov. Po zrušení niektorých oddelení v nemocniciach Partizánske, Bánovce nad Bebravou prebrala časť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pre obyvateľov týchto okresov.

Zdroj: TASR
Foto: TASR