MZ SR chce novelu zákona – čo má v tejto podobe priniesť?

TASR

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo 1. júla 2015 na portáli právnych predpisov iniciatívny návrh novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach. Cieľom zmien, ktoré ministerstvo predstavuje, je zvýšenie transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. Rezort prichádza s novými pravidlami zverejňovania údajov o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia.

Nejde pritom o nové pravidlá. Lekári aj farmaceutické firmy majú zákonom stanovenú povinnosť zverejňovať tieto údaje už od roku 2011. Prax však ukázala, že v teréne sa zákon nesprávne aplikoval – aj kvôli  chýbajúcemu sankčnému  mechanizmu a nejednoznačnému  zneniu platného zákona. Ministerstvo zdravotníctva aktívne zareagovalo na tento nedostatok a v spolupráci s Transparency International Slovakia (TIS) začalo intenzívne pracovať na novele zákona. „Spolupráca firiem a zdravotníkov je spravidla legitímna a prospešná pre pacientov. Známe sú ale aj prípady, keď zakrývala nepatričné dohody s cieľom zvýšiť predpisovanie konkrétnych liekov. Takéto informácie vyvolávajú nedôveru verejnosti. Napriek platným pravidlám v minulom roku príjmy od firiem hlásilo v priemere 23 zdravotníkov. Firmy pritom spolupracujú s tisíckami. Nové pravidlá by mali obmedziť priestor pre nekalé konanie, zlepšiť porozumenie a posilniť dôveru pacientov a verejnosti v spoluprácu firiem a zdravotníkov“, informovala Zuzana Dančíková z Transparency International Slovakia.

Všetky dotknuté subjekty farmaceutického priemyslu budú každý polrok predkladať Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) správu o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia, poskytnutých zdravotníckym pracovníkom priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej osoby, za predchádzajúci kalendárny polrok. Údaje zo správy budú následne prehľadným spôsobom zverejnené na webovom sídle NCZI.  „Transparentnosť v zdravotníctve treba posilniť. Nazdávam sa, že niekedy chýba dôvera v lekárov a pacienti vnímajú kontakt medzi farmaceutickým priemyslom a lekármi veľmi citlivo.  Pritom spolupráca lekárov s firmami môže byť  pre pacienta užitočná a prospešná, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie, klinické štúdie, prístup k medzinárodným projektom, “ uviedol  minister zdravotníctva Viliam Čislák.

Zdravotnícky pracovník nebude mať podľa nových pravidiel žiadnu administratívnu záťaž, táto povinnosť sa prenáša na farmaceutické spoločnosti. Cieľom tohto opatrenia je obnoviť rešpekt a posilniť dôveru k zdravotníctvu, práve zvyšovaním transparentnosti jednotlivých procesov v zdravotníctve. Údaje poskytnuté farmaceutickým priemyslom a následne zverejňované Národným centrom zdravotníckych informácií prispejú k zvýšeniu  transparentnosti zdravotníctva, v tomto prípade segmentu liekovej politiky. Ministerstvo zdravotníctva od začiatku tejto zmeny spolupracovalo pri tvorbe zákona s Transparency International Slovakia (TIS). „Spolutvorba TIS pri tejto legislatívnej norme bola významná a kľúčová. Zároveň to možno vnímať aj ako signál vysoko nastavených kritérií pre posilnenie transparentnosti, ktorá je jednou zo základných ciest k neustálemu zlepšovaniu prostredia v oblasti liekovej politiky, významnej časti štátnej zdravotnej politiky,“ doplnil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR Adam Hlôška.

Prijatím tejto novely sa Slovensko zaradí medzi top krajiny v oblasti transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníkmi. Podobnou cestou sa vydali aj iné krajiny.

USA

Zákon „Sunshine Act“, ktorý nariaďuje farmaceutickým spoločnostiam zverejňovať všetky platby medzi nimi a zdravotníckymi odborníkmi.

Zákon je účinný od 1. 8. 2013
Holandsko

Kódex zverejňujúci finančné vzťahy medzi zdravotníkmi a priemyslom – týka sa individuálnych osôb aj organizácií. Zavádzanie Kódexu sa začalo od roku 2012 a v roku 2013 bola spustená verejne dostupná databáza všetkých finančných tokov.

Francúzsko

Zákonom určené zverejňovanie informácií o plneniach od roku 2013, platí aj retroaktívne pre dohody, ktoré platia od roku 2012.

Česko

Minister zdravotníctva prevzal osobnú záštitu nad projektom zavedenia Pravidiel zverejňovania českej AIFP.

Rumunsko

Momentálne sú aktuálne  diskusie o implementácii v legislatíve.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: TASR