Výskyt chrípky sa opäť zvyšuje, choré sú najmä deti

Child at the doctor

Kým uplynulý rok epidemiológovia o tomto istom čase konštatovali, že respiračné ochorenia i chrípka sa už „porúčali“, tento rok je situácia iná. Aj keď epidemiológovia očakávali pokles chorobnosti na respiračné ochorenia, 27. kalendárny týždeň v Banskobystrickom kraji bol v znamení mierneho poklesu akútnych respiračných ochorení (ARO), ale vyše 16- percentného vzostupu chorých na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO). Ešte výraznejšie je porovnanie s rovnakým obdobím vlaňajška – výskyt ARO je vyšší o 16,2 percenta, výskyt CHPO je však až 4 krát vyšší. Ochorenia majú však ľahší priebeh, pretože sa na nich podieľajú hlavne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Svedčí o tom aj počet komplikácií z týchto ochorení, ktoré sa  udržiavajú na rovnakej úrovni, ako uplynulý týždeň. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 19 prípadoch, zápalmi stredného ucha (12 prípadov) a v 16 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií sa vyskytlo medzi žiakmi základných škôl a seniormi, najmenej medzi deťmi vo veku 0 až 5 rokov. Banskobystrický RÚVZ neevidoval tento týždeň žiadny výskyt typicky letných epidémií.

Na základe analýz z hlásení 50 percent lekárov pre deti a dorast a 41 percenta lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval v 27. kalendárnom týždni Banskobystrický regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach 2204 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 776 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 101 prípadoch, čo je chorobnosť takmer 35 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich ochorenia v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec (330 chorých), Veľký Krtíš (267), Žarnovica (255 chorých), ale aj v okresoch Banská Bystrica, Rimavská sobota a Revúca. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Žarnovica, Poltár, , Žiar nad Hronom, Lučenec a Banská Štiiavnioca. Z hľadiska veku je aktuálne najvyšší počet chorých na ARO medzi žiakmi základných škôl, adolescentmi a seniormi.. Najnižší počet chorých zaznamenali epidemiológovia medzi najmenšími deťmi.

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com