Česká republika bojuje s nedostatkom lekárov na vidieku

Arzt bei Hausbesuch. Untersucht krankes Kind.

Česká republika má rovnaký problém ako Slovensko – nedostatok lekárov primárneho kontaktu hlavne na vidieku. Chýbajú všeobecní lekári pre dospelých, pediatri aj zubári. Aj preto sa Zväz miest a obcí, ako aj Asociácia krajov chcú stretnúť s premiérom Českej republiky Bohuslavom Sobotkom. Obe organizácie žiadajú stretnutie s premiérom za účasti ministrov zdravotníctva, financií a školstva. Ako uviedli, jedinou cestou riešenia tohto problému je spojenie úsilia všetkých troch rezortov.

Počet lekárov vo veľkých mestách je nateraz postačujúci, na vidieku sa však stav miestami stáva neudržateľným. Podľa dostupných štatistík je priemerný vek pediatrov v Českej republike 58 rokov a polovica z nich má viac ako 60 rokov. Ročne atestuje menej ako 25 pediatrov, pričom do dôchodku ich odchádza v priemere 80 ročne. S rovnakým problémom sa stretávajú aj stomatológovia.

Autor: poly

Foto: fotolia.com