Chorobou z povolania trpí viac ľudí

 

Construction worker

Najnovší štatistický prehľad Národného centra zdravotníckych informácií prezentuje štatistiku chorôb z povolania. Po rokoch, kedy ich počet klesal na historické minimá sa v uplynulom roku situácia otočila.

Celkovo bolo v roku 2014 Národnému centru zdravotníckych informácií hlásených 373 prípadov chorôb z povolania a profesionálnych otráv (129 žien a 244 mužov). V porovnaní s rokom 2013, s celkovým počtom 301 hlásených novopriznaných chorôb z povolania, došlo v roku 2014 k vzostupu hlásených prípadov chorôb z povolania o 72 prípadov (nárast o 23,9%).

Podobne ako v minulých rokoch aj v roku 2014 bola najčastejšie hlásenou chorobou z povolania choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín (celkovo 180 prípadov, čo je takmer polovica zo všetkých hlásených chorôb z povolania). Nasledovalo ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené pri práci s vibrujúcimi nástrojmi s 56 hlásenými prípadmi. Treťou najčastejšou chorobou z povolania, s celkovým počtom 40 hlásených prípadov, je porucha sluchu z hluku.

Najviac novopriznaných chorôb z povolania hlásili v uplynulom roku zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji (127 hlásení), Banskobystrickom kraji (108) a v Žilinskom kraji (77). Najmenej hlásení sme zaevidovali z Nitrianskeho (6) a Trnavského kraja (2). Podľa sídla firiem, kde choroba z povolania vznikla, „vedú“ firmy z Banskobystrického kraja s počtom hlásení 123. Nasleduje Košický kraj (81 hlásení) a Žilinský kraj (50). Najmenej novopriznaných chorôb z povolania bolo z firiem sídliacich v Nitrianskom kraji (10 prípadov).

Chorobami z povolania najčastejšie trpeli ľudia pracujúci v priemyselnej výrobe (201 prípadov), v ťažbe a dobývaní (68), v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove (36). Nasledovalo zdravotníctvo (23) a stavebníctvo (20).

Najčastejšie boli chorobou z povolania postihnutí pracujúci medzi 50. – 59. rokom života, čo predstavuje 49,1 % zo všetkých hlásených chorôb z povolania. 

» Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2014

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com