Chorobnosť klesla, laboratóriá potvrdili viacero typov vírusov chrípky A

VirusPo štyri prípady vírusu chrípky typu A bez bližšej špecifikácie, vírusu chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1) pdm-like a vírusu chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2) – like potvrdili v 9. kalendárnom týždni 2014 virologické laboratóriá úradov verejného zdravotníctva na Slovensku z celkove vyšetrených 40 nazopharyngeálnych výterov a 26 dvojíc sér. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva SR.

V 9. kalendárnom týždni 2014 boli hlásené štyri prípady ťažkého akútneho respiračného ochorenia (SARI), ide o troch mužov z Prešovského kraja a jednu ženu z Trenčianskeho kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo hlásených spolu 19 prípadov SARI. Úmrtie hlásené nebolo.

Chorobnosť klesla takmer o desať percent

62% lekárov pre deti a dorast a 53% všeobecných lekárov pre dospelých v práve sa končiacom týždni nahlásilo 48 802 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je o 9,7% nižšia chorobnosť v porovnaní s týždňom predchádzajúcim. V 10,3% z celkového počtu hlásených ARO šlo o chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO). V absolútnych číslach je to 5 046 ochorení a chorobnosť 167,3/100 000 obyvateľov. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v Bratislavskom, najnižšia v Trnavskom kraji. Najviac chorých bolo vo vekovej skupine detí 0 – 5 rokov s chorobnosťou 4 514,7/100 000. Najviac chorých na CHPO bolo v Nitrianskom kraji, najmenej v Košickom kraji. Opäť najviac chorých bolo medzi najmenšími deťmi do 5 rokov.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2013/2014 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 934 vzoriek biologického materiálu (437 nazofaryngeálnych výterov a 497 dvojíc sér), z ktorých bol:

  •  v 10 prípadoch potvrdený vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,
  •  v 10 prípadoch RS vírus,
  •  v 13 prípadoch adenovírus,
  •  v 1 prípade potvrdený vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,
  •  v 6 prípadoch vírus chrípky typu A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 – like,
  •  v 1 prípade vírus chrípky typu A/Victoria/361/2011(H3N2) – like,
  •  v 4 prípadoch vírus chrípky typu A/Texas/50/2012 (H3N2) – like.

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2012/2013 a 2013/2014

graf1

Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf2

Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2013/2014

graf3

Autor: ok

Grafy UVZ SR

Foto: fotolia.com