Súd neuznal strach z očkovania ako dôvod jeho odmietnutia

doctor vaccinating  baby isolated on a white backgroundObava alebo strach z očkovania nie sú dôvodom na jeho odmietnutie. K takémuto záveru dospel Najvyšší správny súd (NSS) v susednej Českej republike, ktorý tak definitívne ukončil spor medzi ministerstvom zdravotníctva a rodičmi, ktorí odmietli dať zaočkovať svoje dieťa povinnou hexavakcínou. Za to im krajský hygienik v roku 2009 vyrubil pokutu vo výške 4 000 Kč, proti ktorej sa odvolali.

Rodičia sa rozhodli neočkovať svoje dieťa zo strachu pred nežiaducimi účinkami. Podľa rozhodnutia súdu však vedľajšie účinky, ktoré očkovanie – podobne ako iné medicínske zákroky – môže mať, sú veľmi zriedkavé a nie sú dostatočným dôvodom na jeho odmietnutie. Rodičia pred súdom argumentovali tým, že očkovanie môže narušiť prirodzenú imunitu ich dieťaťa a poukazovali na starší judikát ústavného súdu, ktorý v odôvodnených prípadoch (napr. alergia) umožňuje odpustiť pokutu pre rodičov, ktorí odmietli dať svoje deti očkovať. Obava alebo strach z očkovania však podľa rozhodnutia NSS nie je dostatočným dôvodom ani na odpustenie tejto pokuty.

Súd neuznal spojitosť vakcinácie s autizmom

NSS súčasne prijal rozhodnutie, ktoré je z pohľadu rodičov spochybňujúcich očkovanie azda ešte dôležitejšie – súd totiž neuznal opodstatnenosť obáv zo spojitosti vakcinácie so vznikom autizmu. Napriek tomu, že táto súvislosť bola relevantnými štúdiami opakovane a spoľahlivo vyvrátená, stále je častým argumentom rodičov odmietajúcich očkovanie svojho dieťaťa aj na Slovensku. A takýchto rodičov u nás pribúda.

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS vydala k rozhodnutiu českého Najvyššieho správneho súdu svoje stanovisko. Píše sa v ňom, že podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR bolo v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 zistených 1 657 prípadov, keď rodičia odmietli niektoré z povinných očkovaní a u 938 detí rodičia odmietli kompletne všetky očkovania. Počet odmietaní sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšil. V Bratislavskom kraji po prvýkrát klesla zaočkovanosť MMR vakcínou v rámci základného povinného očkovania na 92,1 %, čo znamená reálnu hrozbu epidémii osýpok, mumpsu a ružienky.

,,Aj keď rozhodnutie českého Najvyššieho správneho súdu potvrdzuje tvrdenia vakcinológov a epidemiológov, že očkovanie je bezpečné a prospešné pre celú populáciu a pokles preočkovanosti môže mať vážne dôsledky, jeho zástancovia nemajú vyhraté. Verdikt súdu môže na odmietačov očkovania pôsobiť ako ďalší diktát zhora. Preto je dôležité, aby pediatri rodičom naďalej trpezlivo vysvetľovali všetky aspekty očkovania, vrátane jeho výhod i možných nežiaducich účinkov. Lekár je podľa prieskumov stále najdôveryhodnejším zdrojom informácii o očkovaní. Pediatri by mali rodičom poskytovať informácie nielen o rizikách očkovania, ale aj o rizikách neočkovania, keďže riziko ochorenia na niektoré choroby, proti ktorým sa povinne očkuje (napr. čierny kašeľ alebo mumps) je už aj v súčasnosti na Slovensku reálne,” uvádza sa v stanovisku, ktoré 27. februára 2014 podpísala Doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS.

Autor: ok

Foto: fotolia.com