Chorobnosť na chrípku stúpa, vyskytla sa aj lokálna epidémia salmonelózy

Senioren besuchen Frau im Krankenhaus

Výraznejší vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO),ale hlavne na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), ktoré už bezosporu súvisia s nastupujúcou chrípkovou sezónou, zaznamenali v 39. kalendárnom týždni epidemiológovia v Banskobystrickom kraji. Podľa analýzy hlásení 48 percent lekárov pre deti a dorast a 43 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji možno konštatovať, že výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o viac ako štvrtinu a výskyt CHPO až o vyše 58 percent. Napriek tomuto vzostupu možno situáciu považovať za primeranú ročnému obdobiu, ako aj dlhoročnému priemeru. Dokonca v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je chorobnosť na ARO a na CHPO je o niečo nižšia. Na ARO je tu v súčasnosti v absolútnych číslach chorých 3701 ľudí, ktorých v tomto týždni do systému banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári. Predstavuje to prepočítanú chorobnosť 1253 na 100-tisíc osôb. Počet chorých na chrípku a jej podobné ochorenia je aktuálne 175, čo je chorobnosť 60 osôb na 100-tisíc obyvateľov.

RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Naďalej sa na pôvode ochorení podieľajú predovšetkým vírusy, ktoré nespôsobujú ťažšie akútne ochorenia. Epidemiológovia však v okrese Zvolen zaznamenali výskyt salmonelózy celkom u 33 ľudí, ktorí sa zúčastnili na zemiakovej brigáde v obci Priehalina a ktorí konzumovali zemiakový majonézový šalát. Šesť osôb z tohto počtu hospitalizovali. Na oddelenie epidemiológie zvolenského RÚVZ túto lokálnu epidémiu nahlásil  obvodný lekár kvôli zvýšenému výskytu gastrointestinálnych ťažkostí um väčšieho počtu osôb. Epidemiologickým vyšetrovaním bolo zistené, že ťažkosti popisovali iba osoby, ktoré konzumovali zemiakový majonézový šalát, (celkom bolo na brigáde 36 osôb)  Prvé príznaky boli početné hnačky, horúčky, u niektorých aj zvracanie.  Majonézový šalát bol pripravovaný doma,   majonéza bola z obchodnej siete, vajcia aj domáce, aj z obchodnej siete.  Od 11 chorých odobrali vzorky zo stolice, zatiaľ bola potvrdená  Salmonela enteritidis v piatich prípadoch. V čase epidemického šetrenia vzorky zemiakovo – majonézového šalátu už neboli k dispozícii. Príslušné protiepidemické opatrenia odborníci vykonali a v epidemické vyšetrovanie pokračuje.

V 39. kalendárnom týždni v porovnaní s minulým mierne stúpol počet komplikácií zo zápalových ochorení horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky. Tieto ochorenia sa skomplikovali zápalmi dutín v 51 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 12 prípadoch a v 18 prípadoch zápalom pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov je vo vekovej skupine seniorov – a ekonomicky aktívneho obyvateľstva.  Ostatné vekové skupiny sú na tom približne rovnako. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v analyzovanom týždni v okrese Lučenec (600), Brezno (391), Banská Bystrica (380) a Veľký Krtíš (348). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Lučenec, nasleduje okres Poltár a Banská Bystrica. Chorí sú predovšetkým občania v produktívnom veku a deti základných škôl, pomerne vysoká chorobnosť je aj medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov.

V súvislosti s vývojom chorobnosti odborníci upozorňujú, že je potrebné vo zvýšenej miere venovať sa preventívnym opatreniam. Rovnako v školách, ako domácnostiach je potrebné venovať vyššiu pozornosť nielen hygiene prostredia, ale hlavne osobnej hygiene. Časté a dôkladné umývanie rúk, časté vetranie domácností a učební, čistota v kúpeľniach, toaletách – to by malo byť v chrípkovom období samozrejmosťou. Navyše je potrebné vo zvýšenej miere konzumovať čerstvú zeleninu a ovocie, predovšetkým jablká, ktoré majú dostatok vitamínu C.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com