Chorých je podľa predpokladov viac až o 91 percent

 

Young woman with flu virus

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje z celého Banskobystrického kraja, zaznamenali v 2. kalendárnom týždni nového roku 2015 v porovnaní s uplynulým týždňom 91-percentný nárast výskytu akútnych respiračných ochorení (ARO) a až 14-násobne vyšší nárast chrípkových a chrípke podobných ochorení (CHPO). Potvrdili sa tým predpoklady epidemiológov, že akonáhle nastúpia do škôl žiaci a vrátia sa zo sviatočných dovoleniek pracujúci občania, výskyt ochorení bude stúpať. Tentoraz údaje o chorobnosti banskobystrickému RÚVZ poskytlo 46 percent lekárov prvého kontaktu pre deti a dorast a 44 percent všeobecných lekárov pre dospelých v tomto regióne. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška má výskyt týchto ochorení však klesajúci trend – výskyt ARO je nižší o 14 percent a chrípkových ochorení je nižší o 26 percent.

V 2. kalendárnom týždni tohto roka evidoval banskobystrický RÚVZ v absolútnych číslach 3381 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1150 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 179 prípadoch, čo je chorobnosť 61 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v okrese Veľký Krtíš, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia 114 prípadov. Tesne za ním nasleduje okres Banská Bystrica (413) a Žiar nad Hronom s počtom chorých 406. Na chrípku ochorelo najviac ľudí v okresoch Veľký Krtíš, Revúca a Banská Bystrica. Z hľadiska veku ochorenia na ARO, ale aj na chrípku a jej podobné ochorenia v absolútnych číslach najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, seniorov a žiakov základných škôlNajnižší výskyt týchto ochorení je medzi adolescentmi.

V porovnaní s 1. kalendárnym týždňom 2015 sa zvýšil počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (34 prípadov), zápalmi stredného ucha (22) a v 55 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií – až 8 percent, sa vyskytlo opäť vo vekovej skupine seniorov nad 60 rokov, 3 percentá komplikácií je medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom.

Autor: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com