Chrípka vôbec nepoľavuje – opäť sa zvýšil počet chorých

Sick baby being checked for illness.

Aj keď epidemiológovia očakávali skôr pokles chorobnosti na respiračné ochorenia a chrípku, 23. kalendárny týždeň v Banskobystrickom kraji je v znamení mierneho poklesu akútnych respiračných ochorení (ARO), ale takmer 12-percentného vzostupu chorých na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO). V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt ARO približne mierne vyšší, no chorých na chrípku a jej podobné ochorenia je viac takmer o 50 percent. Ochorenia majú však ľahší priebeh, pretože sa na nich podieľajú hlavne adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Počet komplikácií z týchto ochorení je celkove na 4,4 percenta. Zápalové ochorenia horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 71 prípadoch, zápalmi stredného ucha (60 prípadov) a v 29 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií sa vyskytlo medzi seniormi a ekonomicky činným obyvateľstvom. Dosť skomlikovaných prípadov respiračných ochorení je aj medzi žiakmi základných škôl a adolescentmi. Banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).

Na základe analýz z hlásení 54 percent lekárov pre deti a dorast a 48 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval v 23. kalendárnom týždni banskobystrický RÚVZ v absolútnych číslach 3633 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1100 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 280 prípadoch, čo je chorobnosť 84,4 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO v absolútnych číslach je opäť v okrese Lučenec (645 chorých), Rimavská Sobota (430) a Revúca s vyše 400 chorými. Žiar nad Hronom (397 chorých), Žarnovica s takmer 450 chorými a okres Brezno (340 chorých). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Lučenec, Revúca a Veľký Krtíš. Z hľadiska veku je aktuálne najvyšší počet chorých na ARO medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, ale aj žiakmi stredných škôl. Najnižší počet chorých zaznamenali epidemiológovia medzi seniormi.

Zdroj: Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com