Chrípková sezóna sa už hlási – chorých pribúda

Child at the doctor

V 38. kalendárnom týždni zaznamenalo 59 percent lekárov pre deti a 49 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji opätovné zvýšenie chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO). V porovnaní s ostatnou analýzou je to o 44 percent viac chorých na ARO a o 23 percent na CHPO. V medziročnom porovnaní zrejme vplyvom priaznivého počasia je výskyt ARO ale nižší o vyše 3 percentá, počet chorých na CHPO je ale vyšší takmer o 23 percent. Podľa epidemiológov je to však situácia primeraná ročnému obdobiu. Na ARO je tu v súčasnosti v absolútnych číslach chorých 4066 ľudí, ktorých v tomto týždni do systému banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári. Predstavuje to prepočítanú chorobnosť takmer 1184 na 100-tisíc osôb. Počet chorých na chrípku je aktuálne 226, čo je chorobnosť 66 na 100-tisíc obyvateľov.

RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Naďalej sa na pôvode ochorení podieľajú predovšetkým vírusy, ktoré nespôsobujú ťažšie akútne ochorenia. Klesol aj počet komplikácií – akútne respiračné aj chrípkové ochorenia sa skomplikovali zápalmi dutín v 8 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 7 prípadoch a v 18 prípadoch zápalom pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov je vo vekovej skupine ľudí v produktívnom veku. Nasledujú adolescenti a žiaci základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov a seniori. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec (605), Banská Bystrica (457), Rimavská Sobota (412) a Revúca (408). Na chrípku a jej podobné ochorenia ochorelo najviac ľudí v okresoch Poltár, Lučenec, Žiar nad Hronom a Banská Bystrica. Chorí sú predovšetkým obyvatelia kraja v produktívnom veku, žiaci základných škôl a najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Pomerne nízky počet chorých je medzi seniormi.

Epidemiológovia upozorňujú, že v podstate už chrípková sezóna začala. Chorobnosť podľa dlhodobých štatistík bude zrejme rásť a preto je ideálny čas na venovanie sa prevencii. Počnúc zvýšenou pozornosťou hygiene prostredia, hlavne rúk, rovnako doma, ako aj v školských a predškolských zariadeniach, cez zvýšenú konzumáciu prírodných vitamínov, obsiahnutých v zelenine a ovocí, až po plánovanie očkovania proti sezónnej chrípke.

Zdroj: Regionálny ústav verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Foto: fotolia.com